dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Câu hỏi:

25/08/2019 256,648

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

A. Glyxin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án A

A. Do –NH2 gắn thẳng lên vòng benzen thực hiện hạn chế tỷ lệ electron ở vẹn toàn tử N mạnh.

tính bazơ của anilin yếu đuối hơn nhiều đối với NH3 ko thực hiện thay đổi color quỳ tím chọn A.

B. CH3NH2 với group metyl đẩy e thực hiện tăng tỷ lệ electron ở N.

tính bazơ mạnh rộng lớn NH3 thực hiện quỳ tím hóa xanh rớt.

C. CH3COOH là axit cơ học nên thực hiện quỳ tím hóa đỏ rực.

D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH là α-amino axit chứa chấp số group COOH > số group NH2 thực hiện quỳ tím hóa đỏ rực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.

B. HOOC-CH(NH2)CH2-COOH.

C. H2N-CH(CH3)COOH.

D. H2N-CH2-COOH.

Câu 2:

Valin với công thức cấu trúc là

A. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH.

B. CH3CH(NH2)COOH.

C. C6H5NH2.

D. H2NCH2COOH.

Câu 3:

Amin nào là sau đó là amin bậc 3?

Xem thêm: tính từ la gì tiếng việt

A. (C6H5)2NH.

B. (CH3)2CHNH2.

C. (CH3)3N.

D. (CH3)3CNH2

Câu 4:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3CH2NHCH3.

C. CH3NHCH3.

D. CH3NH2.

Câu 5:

Thủy phân cho tới nằm trong protein thu được

A. glucozơ.

B. α-amino axit.

C. axit bự.

D. hóa học bự.

Câu 6:

Hợp hóa học H2NCH(CH3)COOH mang tên gọi là

A. glyxin.

B. lysin.

C. valin.

D. alanin.

Xem thêm: các tháng có 31 ngày