dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Câu hỏi:

24/02/2020 73,793

A. H2SO4.

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung rét mướt Fe(OH)3 cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn là

A. Fe3O4.

B. Fe.

C. FeO.

D. Fe2O3.

Câu 2:

Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho gang ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp Fe(NO3)3.

(c) Cho Al ứng dụng với hỗn hợp lếu ăn ý bao gồm HCl và CuSO4.

(d) Cho Fe tác dung với hỗn hợp Cu(NO3)2.

(e) Cho Al và Fe ứng dụng với khí Cl2 thô.

Trong những thử nghiệm bên trên, số thử nghiệm sở hữu hiện tượng lạ làm mòn năng lượng điện chất hóa học là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 3:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên là

A. valin.

B. lysin.

C. alanine.

Xem thêm: many species of plants and animals are in

D. glyxin.

Câu 4:

Hỗn ăn ý X bao gồm Al2O3, Ba, K (trong bại oxi cướp 20% lượng của X). Hòa tan trọn vẹn m gam X nhập nước dư, nhận được hỗn hợp Y và 0,022 mol khí H2. Cho kể từ từ cho tới không còn hỗn hợp bao gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl nhập Y, nhận được hỗn hợp Z (chỉ chứa chấp những muối bột clorua và sunfat trung hòa) và 2,958 gam lếu ăn ý kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,912.

B. 3,090.

C. 4,422.

D. 3,600.

Câu 5:

Kim loại nào là tại đây có tính cứng cao nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Cr.

D. Fe.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Phản ứng thế brom nhập vòng thơm phức của anilin dễ dàng rộng lớn benzen.

(b) Có nhị hóa học cơ học đơn chức, mạch hở sở hữu nằm trong công thức C2H4O2.

(c) Trong phân tử, những amino axit đều chỉ tồn tại một group NH2 và một group COOH.

(d) Hợp hóa học H2N-CH2-COO-CH3 ứng dụng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl.

(e) Thủy phân trọn vẹn tinh anh bột và xenlulozơ đều nhận được glucozơ.

(g) Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật chứa được nhiều hóa học bự.

Số tuyên bố trúng là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: bài thực hành 2 hóa 11

D. 5.