đức phúc hết thương cạn nhớ

Em à anh đang được biết
Là tình thương yêu này chẳng cần thiết thiết
Em cần thiết điểm bình yên
Chứ không phải anh kế bên
Em chớ hội tụ lại anh
Khi trái tim vụn vỡ ko lành
Điều ban nãy anh vừa vặn thấy là gì đây?

Em đang được vừa vặn ghì hít ai, giáp ranh mặt mày tai tựa đầu lên vai
Thấy em đang được đắm say có thể em chẳng hoặc song bản thân ko phân chia tay
Đôi khi tình thương yêu tiếp tục hoá nhạt nhẽo nhoà khi vô tình 1 trong các hai
Cuốn lấy sai ngược cho tới khi vỡ lỡ cả nhị huỷ hoại tương lai

Bạn đang xem: đức phúc hết thương cạn nhớ

Chẳng cần thiết một ai nữa, bất kể người nào cũng dư thừa
Một bản thân đứng khóc thân mật mưa, nén đợt đau vào cụ thể từng khá thở
Một người bản thân chẳng dừng ghi nhớ, tuy nhiên lại con quay bước fake vờ
Bảo rằng tôi cũng như em không còn thương cạn nhớ
Sự thiệt là chỉ từng em không còn thương cạn nhớ

Vì lỡ thấy em với những người ta
Sao và lại dễ dàng quên em mà
Với toàn bộ gì đang được xảy ra
Chỉ là còn nhân duyên
Nên lòng vẫn quyến luyến
Mai phân chia hạn chế, mong muốn cũng chẳng thấy mặt

Em đang được vừa vặn ghì hít ai, giáp ranh mặt mày tai, tựa đầu lên vai
Thấy em đang được đắm say có thể em chẳng hoặc song bản thân ko phân chia tay
Đôi khi tình thương yêu tiếp tục hoá nhạt nhẽo nhoà khi vô tình 1 trong các hai
Cuốn lấy sai ngược cho tới khi vỡ lỡ cả nhị huỷ hoại tương lai

Xem thêm: thể tích hình lăng trụ đứng

Chẳng cần thiết một ai nữa, bất kể người nào cũng dư thừa
Một bản thân đứng khóc thân mật mưa, nén đợt đau vào cụ thể từng khá thở
Một người bản thân chẳng dừng ghi nhớ, tuy nhiên lại con quay bước fake vờ
Bảo rằng tôi cũng như em không còn thương cạn nhớ
Sự thiệt là chỉ từng em...

Xem thêm: cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a

Chẳng cần thiết một ai nữa, bất kể người nào cũng dư thừa
Một bản thân đứng khóc thân mật mưa, nén đợt đau vào cụ thể từng khá thở
Một người bản thân chẳng dừng ghi nhớ, tuy nhiên lại con quay bước fake vờ
Bảo rằng tôi cũng như em không còn thương cạn nhớ
Sự thiệt là chỉ từng em không còn thương cạn nhớ
Sự thiệt là có một người lưu giữ một người buông

How đồ sộ Format Lyrics:

  • Type out all lyrics, even repeating tuy nhiên parts lượt thích the chorus
  • Lyrics should be broken down into individual lines
  • Use section headers above different tuy nhiên parts lượt thích [Verse], [Chorus], etc.
  • Use italics (<i>lyric</i>) and bold (<b>lyric</b>) đồ sộ distinguish between different vocalists in the same tuy nhiên part
  • If you don’t understand a lyric, use [?]

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum