động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 127,451

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ.    

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch chuyển kể từ tế bào quang quẻ thích hợp vô lá (cơ quan liêu nguồn) vô mạch rây cho tới những phòng ban chứa chấp (rễ, trái khoáy,…).

- Động lực của dòng sản phẩm mạch rây là sự việc chênh nghiêng áp suất thấm vào thân thiết phòng ban mối cung cấp (nơi sở hữu áp suất thấm vào cao) và phòng ban chứa chấp (nơi sở hữu áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của phòng ban mối cung cấp với những tế bào của phòng ban chứa chấp gom dòng sản phẩm mạch rây chảy kể từ điểm sở hữu áp suất thấm vào cao cho tới điểm sở hữu áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của dòng sản phẩm mạch rây là sự việc chệnh nghiêng áp suất thấm vào thân thiết (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận đem ở thân thiết công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc lịch sự mạch rây

C. Từ mạch rây lịch sự mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm cai quản bào và?

A. Tế bào nội suy bì.     

B. Tế bào lông bú mớm.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu suy bì.

Câu 3:

Chất tan được vận đem đa số vô hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: bài văn tả bạn thân 10 điểm

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những Đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở thành ống nhiều năm chuồn kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào cơ trở thành những ống nhiều năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc sở hữu từng nào Đặc điểm vẫn rằng ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây sở hữu bộ phận đa số là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thực nghiệm minh chứng dòng sản phẩm mạch mộc và dòng sản phẩm mạch rây, người tao tổ chức tiêm vô mạch rây nằm trong phần thân thiết thân của một cây đang được cải tiến và phát triển mạnh một hỗn hợp màu sắc đỏ; mặt khác, một hỗn hợp gold color được tiêm vô mạch mộc của thân thiết ở nằm trong phỏng cao. Hiện tượng nào là sau đây sở hữu Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa cách mặt mày khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ hỏn, còn chóp rễ (phần sâu sắc nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ hỏn.

C. Ngọn cây sở hữu cả dung dịch nhuộm đỏ hỏn và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ hỏn.

Xem thêm: muốn tính diện tích hình bình hành

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ sở hữu cả dung dịch nhuộm đỏ hỏn và vàng.