đơn vị cường độ điện trường

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

Quảng cáo

Bạn đang xem: đơn vị cường độ điện trường

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tớ bịa nhì trái ngược cầu năng lượng điện trái ngược vết vô một bình kín rồi hít không còn bầu không khí rời khỏi. Ta tiếp tục biết, lực hít của nhì trái ngược cầu không chỉ yếu hèn cút và lại mạnh lên. Như vậy nên mang trong mình một môi trường xung quanh nào là tê liệt truyền tương tác năng lượng điện thân thiết nhì trái ngược cầu. Môi ngôi trường này là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường xung quanh (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và nối liền với năng lượng điện. Điện ngôi trường thuộc tính lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống bịa vô nó.

Nơi nào là đem năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện tê liệt đem năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm vô không khí sẽ gây ra rời khỏi xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q trực thuộc năng lượng điện ngôi trường tê liệt sẽ ảnh hưởng Q thuộc tính một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng thuộc tính lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường chừng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử mang trong mình một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tớ bịa bên trên tê liệt một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện thuộc tính lên q (Hình 3.2). Theo toan luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta trình bày năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa thẳm Q càng yếu hèn. Vì thế cần được kiến thiết một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu hèn của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng theo lần lượt những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta rất có thể thấy kích thước của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù mang đến độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tớ xét. Tuy nhiên bám theo công thức (1.1), kích thước F của lực năng lượng điện tỉ lệ thành phần thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là kích thước của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện 1C. Do tê liệt, tớ tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tớ đem khái niệm sau:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến thuộc tính lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt. Nó được xác lập vì thế thương số của kích thước lực năng lượng điện F thuộc tính lên một năng lượng điện test q (dương) bịa bên trên điểm tê liệt và kích thước của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là một trong những đại lượng vectơ.

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường được trình diễn vì thế một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tớ có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) trình diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bám theo một tỉ lệ thành phần xích nào là tê liệt.

Xem thêm: nước ta nằm ở vị trí

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ông chồng hóa học năng lượng điện trường

Giả sử đem nhì năng lượng điện điểm Q­1­ và Q tạo nên bên trên điểm M nhì vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ông chồng hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 bên cạnh đó thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vì thế tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp bám theo quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh những lối mức độ điện

Người tớ chứng tỏ được rằng, những phân tử nhỏ đã biết thành nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập thích hợp những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những lối nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở bám theo phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tê liệt. Mỗi lối tê liệt gọi là một trong những lối mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là lối nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt. Nói cách thứ hai, lối mức độ năng lượng điện là lối nhưng mà lực năng lượng điện thuộc tính dọc từ nó.

3. Các điểm sáng của lối mức độ điện

+ Qua từng điểm vô năng lượng điện ngôi trường mang trong mình một và có một lối mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những lối được đặt theo hướng. Hướng của lối sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết giục ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những lối mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tớ chỉ vẽ một trong những không nhiều lối bám theo quy tắc sau : Số lối mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn bịa vuông góc với lối mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tớ xét thì tỉ lệ thành phần với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong chừng lớn; lối mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

Điện ngôi trường vô một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm tại vị trí thân thiết nhì phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng lặng bịa tuy nhiên song cùng nhau và năng lượng điện cân nhau, trái ngược vết là một trong những năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: tình yêu thương trong cuộc sống

Sơ đồ dùng suy nghĩ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện