đơn vị của hệ số tự cảm là

Câu hỏi:

26/08/2020 45,542

D. Henri(H).

Bạn đang xem: đơn vị của hệ số tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Đơn vị của thông số tự động cảm là Henry H.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vòng chão phẳng lặng với 2 lần bán kính 10 centimet bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu kích cỡ chạm màn hình từ Đề đánh giá 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 với đáp án (Đề 2). Từ thông gửi vào vòng chão khi véc tơ chạm màn hình kể từ B hợp ý vày mặt mày phẳng lặng vòng chão một góc α = 30°

A. 50 Wb.

B. 0,005 Wb.

C. 12,5 Wb.

D. 1,25.10-3 Wb.

Câu 2:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tại tượng:

A. Xuất hiện tại loại năng lượng điện khi nối mạch với mối cung cấp.

B. Xuất hiện tại loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. Xuất hiện tại loại năng lượng điện nhập mạch kín.

D. Cảm ứng kể từ xẩy ra bởi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch ê đổi thay thiên.

Câu 3:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình của một thanh dẫn năng lượng điện hoạt động tịnh tiến bộ với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi nhập một kể từ ngôi trường đều không phụ nằm trong nhập nguyên tố này sau đây:

A. véc tơ vận tốc tức thời hoạt động của thanh.

B. thực chất sắt kẽm kim loại thực hiện thanh dẫn.

Xem thêm: giải bài tập khoa học lớp 5

C. chiều nhiều năm của thanh.

D. chạm màn hình kể từ của kể từ ngôi trường.

Câu 4:

Theo quyết định luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân thực hiện mạch năng lượng điện hoạt động.

B. xuất hiện tại khi nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện tại nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 5:

Một ống chão với thông số tự động cảm L = 0,1 H, độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 A trong vòng thời hạn 0,1 s. Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại bên trên ống chão trong vòng thời hạn ê là

A. 40V.

B. 10V.

C. 30V.

D. 20V.

Câu 6:

Công thức này tại đây được dùng làm tính phỏng tự động cảm của một ống chão trống rỗng bao gồm N vòng, diện tích S S, với chiều nhiều năm l?

A. L=4π.10-7N2ls

B. L=4π.10-7N2sl

C. L=10-7.Nls

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 12

D. L=10-7.N2sl