đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

Câu hỏi:

12/02/2020 41,813

Bạn đang xem: đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

D. tư liệu phát triển.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD trang 8 thì tư liệu sản xuất là sự kết hợp giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án thực sự tư liệu phát triển.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân được giãi bày ý kiến của tớ về những yếu tố chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của non sông trải qua quyền này bên dưới đây?

A. Quyền bầu cử, ứng cử.

B. Quyền năng khiếu nại.

C. Quyền tự tại ngôn luận.

D. Quyền tố giác.

Câu 2:

Khi cầu rời phát triển thu hẹp kéo đến cung rời là nội dung của biểu lộ này nhập mối liên hệ cung – cầu?

A. Thị ngôi trường phân bổ cung và cầu.

B. Cung cầu hiệu quả cho nhau.

C. Cung cầu tác động cho tới chi phí.

D. Giá cả tác động cho tới cung và cầu.

Câu 3:

Pháp luật tự tổ chức triển khai này sau đây ban hành?

A. Mặt trận Tổ quốc VN.

B. Chính quyền.

Xem thêm: đại học kinh tế luật điểm chuẩn

C. Đoàn thanh niên.

D. Nhà nước.

Câu 4:

Chủ thể này sau đây đem trách cứ nhiệm dẫn đến những điểu khiếu nại vật hóa học, niềm tin nhằm bảo đảm an toàn mang đến công dân đem tài năng triển khai được quyền và nghĩa vụ?

A. Các phòng ban và tổ chức triển khai đoàn thể.

B. Nhà nước và toàn cỗ xã hội.

C. Các công dân thừa kế quyền và nhiệm vụ.

D. Mọi công dân và những tổ chức triển khai.

Câu 5:

Công an bắt nhốt người vì thế ngờ vực lấy trộm xe pháo máy là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thích thể của công dân.

B. được pháp lý bảo lãnh về tính chất mạng, sức mạnh của công dân.

C. bất khả xâm phạm về khu vực ở của công dân.

D. được pháp lý bảo lãnh về danh dự, phẩm giá của công dân.

Câu 6:

Đặc trưng này sau đây thể hiện tại quyền làm việc của công dân?

A. Công dân chỉ được thao tác ở một ngành tài chính chắc chắn.

B. Công dân được tự tại dùng mức độ làm việc của tớ.

C. Công dân rất có thể thao tác ko cần thiết bám theo quy quyết định của Luật Lao động.

Xem thêm: bản đồ địa hình việt nam

D. Công dân nên làm việc bên dưới sự giám sát của tổ chức chính quyền khu vực.