đô thị đầu tiên của nước ta là

Câu hỏi:

18/07/2020 24,501

Bạn đang xem: đô thị đầu tiên của nước ta là

C. Cổ Loa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Đô thị cổ thứ nhất ở việt nam là Cổ Loa (xuất hiện nay nhập thế kỉ loại III trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thống khu đô thị của nước ta lúc này được phân chia thành

A. 3 loại.

B. 4 loại.

C. 5 loại.

D. 6 loại.

Câu 2:

Các khu đô thị thủ đô hà nội, TP. Sài Gòn sở hữu tính năng là

A. là những trung tâm kinh tế tài chính.

B. trung tâm chủ yếu trị - hành chủ yếu.

C. văn hóa - dạy dỗ.

D. tổng hợp ý.

Câu 3:

Nhận ấn định này tại đây không chính với điểm lưu ý đô thị mới ở nước ta?

A. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm rì rì.

B. Trình chừng đô thị mới thấp.

Xem thêm: bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

D. Phân tía khu đô thị đều trong những vùng.

Câu 4:

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhập thời hạn qua loa là do

A. công nghiệp hoá trở nên tân tiến mạnh.

B. quá trình khu đô thị hoá tự động trị.

C. mức sinh sống của những người dân cao.

D. kinh tế trở nên tân tiến thời gian nhanh.

Câu 5:

Nhận ấn định này tại đây không chính về điểm lưu ý đô thị mới ở Việt Nam?

A. Hoạt động của người ở gắn kèm với nông nghiệp.

B. Xu phía tăng thời gian nhanh dân sinh trở nên thị.

C. Dân cư triệu tập nhập những TP.HCM rộng lớn và rất rất rộng lớn.

D. Lỗi sinh sống trở nên thị thông dụng rộng thoải mái.

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 -5, cho biết thêm những khu đô thị trực nằm trong Trung ương của việt nam là

A. Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Đà Nẵng, TP. Sài Gòn, Cần Thơ.

B. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Sài Gòn, Đà Lạt, Cần Thơ. 

C. Hà Nội, TP. Sài Gòn, Hạ Long, Cần Thơ, Huế.

Xem thêm: s toàn phần hình trụ

D. Hà Nội, TP. Sài Gòn, Huế, TP. Đà Nẵng, Cần Thơ.