độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

14/12/2019 120,051

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

Bạn đang xem: độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

B. kích thước véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

D. lượng của năng lượng điện.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ tùy theo độ quý hiếm của năng lượng điện, kích thước véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện, kích thước chạm màn hình kể từ và ko dựa vào lượng của năng lượng điện.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng dẫn tròn trặn đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện thừng dẫn

B. nửa đường kính vòng thừng.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập thừng.

D. môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện hạn chế gấp đôi và 2 lần bán kính ống thừng tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng thừng và chiều nhiều năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vị loại năng lượng điện nhập ống dây

A. hạn chế gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 phen.

Câu 3:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vị loại năng lượng điện chạy nhập ống thừng tròn trặn phụ thuộc

A. chiều nhiều năm ống thừng.

Xem thêm: you are able to go out with your friend this evening

B. số vòng thừng của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng thừng bên trên một mét chiều nhiều năm ống.

Câu 4:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập thừng tròn trặn tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng thừng tròn trặn tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 phen.

D. hạn chế gấp đôi.

Câu 5:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại đặc điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mày bằng chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mày bằng trực tiếp đứng.

Câu 6:

Khi kích thước của chạm màn hình kể từ và kích thước của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì kích thước lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 phen.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

Xem thêm: ý nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của nền văn minh chăm pa

D. hạn chế gấp đôi.