định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Câu hỏi:

10/10/2019 87,328

C. tích điện.

Bạn đang xem: định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Đáp án chủ yếu xác

+ Định luật Lenxo là hệ trái ngược của tấp tểnh luật bảo toàn tích điện.

         Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín sở hữu chiều

A. sao cho tới kể từ ngôi trường chạm màn hình sở hữu chiều ngăn chặn sự biến đổi thiên kể từ thông ban sơ qua loa mạch.

B. trọn vẹn tình cờ.

C. sao cho tới kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao cho tới kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn trái hướng với kể từ ngôi trường ngoài.

Câu 2:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ trọng với

A. kể từ thông cực lớn qua loa mạch.

B. kể từ thông rất rất tè qua loa mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa mạch.

Câu 3:

Một diện tích S S bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân thích vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem bám theo công thức:

A. Ф = BStanα.

B. Ф = BSsinα.

Xem thêm: tính chất dãy tỉ số bằng nhau

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Khi kể từ trải qua một sườn thừng dẫn sở hữu biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì nhập sườn thừng xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình sở hữu biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 5:

Theo tấp tểnh luật Lenxo, dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng

A. sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân thực hiện mạch năng lượng điện hoạt động.

B. xuất hiện nay khi nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn sở hữu bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện nay nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn sở hữu bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy vậy song với lối mức độ kể từ.

D. sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân sinh đi ra nó.

Câu 6:

Muốn thực hiện hạn chế hao tổn tự lan nhiệt độ của dòng sản phẩm năng lượng điện Fuco tạo ra bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tao thường:

A. phân tách khối sắt kẽm kim loại trở nên nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng dính ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. quật phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tấm quật cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng bên phía trong.

Xem thêm: đáp án vở bài tập tiếng việt lớp 5

D. tăng mức độ dẫn năng lượng điện cho tới khối sắt kẽm kim loại.