điều chế cao su buna

Điều chế Cao su Buna

Chuyên đề Hóa học tập 12 Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna được VnDoc biên soạn tổng hợ là tư liệu hữu ích và chuyên mục pha trộn cao su đặc Buna, gom chúng ta học viên tóm được những sơ trang bị pha trộn, kể từ cơ áp dụng giải bài bác tập dượt một cơ hội cực tốt. 

Bạn đang xem: điều chế cao su buna

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm:

 • C4H6 rời khỏi cao su đặc buna
 • Dãy bao gồm những hóa học được dùng làm tổ hợp cao su đặc buna S là
 • Công thức phân tử của cao su đặc thiên nhiên
 • Cao su buna được tạo nên trở thành kể từ buta-1,3-đien vày phản ứng
 • Trùng hợp ý đivinyl dẫn đến cao su đặc buna với cấu trúc là

1. Cao su Buna là gì?

Cao su Buna hoặc Polybutadiene (viết tắt là BR), còn được gọi là cao su đặc BR, Buna-N, Buna-S. Hình như còn tồn tại những tên thường gọi không giống tùy thuộc vào hóa học độn được dùng vô quy trình trùng khớp.
Được phát hành kể từ quy trình trùng khớp của những phân tử monome 1,3-butadiene.
Mang những Điểm lưu ý nổi trội của cao su đặc vạn vật thiên nhiên, bên cạnh đó với tài năng kháng sút cao, Chịu uốn nắn cấp chất lượng tốt, không nhiều biến tấu.
Điều quan trọng của của cao su đặc buna là rất có thể đem những đặc thù quan trọng tựa như những loại vật liệu bằng nhựa tổ hợp tùy nằm trong vô bộ phận hóa học độn. cũng có thể kể tới như tài năng kháng làm mòn kể từ xăng dầu, hóa hóa học, chịu nóng, kháng trau sút, cơ hội âm…

2. Lý thuyết và Phương pháp giải

CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Tinh bột / Xenlulozơ → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → Caosu buna

CH4 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Hiệu suất phản ứng:

H = Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna . 100%

H = Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna . 100%

Lưu ý: Hiệu suất cả quy trình là tích hiệu suất từng quá trình riêng biệt lẻ.

3. Ví dụ minh họa sơ trang bị pha trộn Cao su Buna

Ví dụ 1. Trong thế chiến loại II người tao nên điều chế cao su buna kể từ tinh nghịch bột bám theo sơ trang bị sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10T khoai chứa chấp 80% tinh nghịch bột pha trộn được từng nào tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của tất cả quy trình là 60%).

Hướng dẫn giải bài bác tập

Ta thấy, vô cả quy trình, nC4H6 thu được tiếp tục vày ntinh bột tham ô gia

Với H=0,6 là: nC4H6 = ntinh bột . 0,6

⇒ mpolime = 10 . 0,8162 . 0,6 . 54 =1,6 tấn

Ví dụ 2. Người tao rất có thể pha trộn cao su đặc Buna kể từ mộc bám theo sơ trang bị sau:

Xenlulozơ Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna glucozơ Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna C2H5OH Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna Buta-1,3-đien Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna Cao su Buna

Khối lượng xenlulozơ cần thiết nhằm phát hành 1 tấn cao su đặc Buna là:

Hướng dẫn giải bài bác tập

Ta với sơ đồ: C6H12O6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong cả quy trình, nXenlulozơ tiếp tục vày nCSBN thu được

Với H = 0,6 . 0,35 . 0,8

mXenlulozơ = Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna = 17,857 tấn

Ví dụ 3. Cao su buna (CSBN) được phát hành kể từ mộc chứa chấp 50% xenlulozơ bám theo sơ đồ:

Xenlulozơ \overset{(1)}{\rightarrow} glucozo \overset{(2) }{\rightarrow} etanol \overset{(3) }{\rightarrow} buta- 1,3-dien \overset{(4) }{\rightarrow} CSBN

Hiệu suất của 4 quá trình theo lần lượt là 60%, 80%, 75% và 100%. Để phát hành 1,0 tấn CSBN cần thiết từng nào tấn gỗ?

Hướng dẫn giải bài bác tập

Ta với sơ đồ:

C6H12O6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong cả quy trình, nXenlulozơ tiếp tục vày nCSBN thu được

Với H = 0,6 . 0,8 . 0,75 .1

mxenlulozo thực tiễn = Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna = 8,333 tấn

→ mgỗ = m xeluozo/ 50% = 16,67 tấn

Ví dụ 4. Từ tinh nghịch bột điều chế cao su buna bám theo sơ trang bị sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su đặc buna,

Hiệu suất của quy trình pha trộn là 75%, ham muốn chiếm được 32,4 kilogam cao su đặc buna thì lượng tinh nghịch bột nên dùng là?

Hướng dẫn giải bài bác tập

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

n_{C_6H_{10}O_5} = 0,6/75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Ví dụ 5 . Để điều chế cao su buna người tao rất có thể triển khai bám theo những sơ trang bị biến đổi sau:

C2H5OH \overset{50\div }{\rightarrow} buta -1,3 -dien \overset{80^{o} /_{\circ } }{\rightarrow} cao su đặc buna

Tính lượng ancol etylic cần thiết lấy nhằm rất có thể pha trộn được 54 gam cao su đặc buna bám theo sơ trang bị trên?

Hướng dẫn giải bài bác tập

2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n

Hiệu suất cộng đồng của chuỗi phản xạ là H = 0,5. 0,8 = 0,4

Khối lượng ancol etylic cần thiết lấy là: m = 54/54 . 0,4 . 2 . 46 = 230 gam.

4. Câu căn vặn trắc nghiệm áp dụng liên quan 

Câu 1. Qua phân tích thực nghiệm đã cho thấy cao su đặc vạn vật thiên nhiên là polime của monome

A. Buta- 1,2-đien

B. Buta- 1,3-đien

C. 2- metyl buta- 1,3-đien

D. Buta- 1,4-đien

Xem đáp án

Đáp án C Cao su vạn vật thiên nhiên (polime của isopren)

Câu 2. Công thức phân tử của cao su đặc thiên nhiên

A. ( C5H8)n

B. ( C4H8)n

C. ( C4H6)n

D. ( C2H4)n

Xem đáp án

Đáp án A

Cao su vạn vật thiên nhiên với công thức phân tử (C5H8)n

Đồng trùng khớp thân thiết buta-1,3 đien (CH2=CH−CH−CH2) với vinyl xianua(CH2=CH−CN) được cao su đặc Buna-N

Câu 3. Dãy bao gồm những hóa học được dùng làm tổ hợp cao su đặc Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu hoàng.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Xem đáp án

Đáp án B

Cao su Buna-S là thành phầm của phản xạ đồng trùng khớp butađien và stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −[CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2]−n

Câu 4. Cao su buna được tạo nên trở thành kể từ buta-1,3-đien vày phản ứng

A. trùng hợp

B. trùng ngưng

C. nằm trong hợp

D. phản xạ thế

Câu 5. Cao su buna – S được tạo nên trở thành vày phản ứng

A. trùng hợp

B. trùng ngưng

Xem thêm: từ ngữ chỉ đặc điểm

C. nằm trong hợp

D. đồng trùng hợp

Xem đáp án

Đáp án D Cao su Buna-S là thành phầm của phản xạ đồng trùng khớp butađien và stiren

Câu 6. Trong những câu sau nhận tấp tểnh đích là:

A. Cao su là polime vạn vật thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ rất có thể bị đepolime hóa Khi bị đun giá buốt.

C. Monome là đôi mắt xích cơ bạn dạng vô phân tử polime.

D. Polime là những hợp ý hóa học với phân tử khối rất rộng, tự nhiều đơn vị chức năng nhỏ (mắt xích) links cùng nhau tạo ra.

Xem đáp án

Đáp án D

A sai vì như thế cao su đặc rất có thể là cao su đặc vạn vật thiên nhiên hoặc cao su đặc tổ hợp.

B sai, Khi đung giá buốt sợi xenlulozo sẽ ảnh hưởng hạn chế mạch.

C sai, mone là hóa học thuở đầu sẽ tạo polime, còn đôi mắt xích là vẫn tạo nên polime rồi, phân tử bao gồm nhiều đôi mắt xích.

D đích.

Câu 7. Dãy bao gồm những hóa học được dùng làm tổ hợp cao su đặc Buna – S là:

A. CH2=C(CH3)–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH–CH=CH2, lưu hoàng.

D. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

Xem đáp án

Đáp án B

Cao su Buna-S là thành phầm của phản xạ đồng trùng khớp butađien và stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2−)n

Câu 8. Sản phẩm trùng khớp của buta-1,3-đien với CH2=CH-CN mang tên gọi thông thường:

A. Cao su

B. Cao su buna

C. Cao su buna –N

D. Cao su buna –S

Xem đáp án

Đáp án C

Đồng trùng khớp thân thiết buta-1,3 đien (CH2=CH−CH−CH2) với vinyl xianua (CH2=CH−CN) được cao su đặc Buna-N

Câu 9.  Tính hóa học nào là tiếp sau đây ko nên là đặc thù của cao su đặc tự động nhiên?

A. Không tan vô xăng và benzen

B. Không ngấm khí và nước

C. Tính đàn hồi

D. Không dẫn năng lượng điện và nhiệt

Câu 10. Tính hóa học nào là tại đây ko nên đặc thù của cao su đặc thiên nhiên?

A. Tính đàn hồi.

B. Không dẫn năng lượng điện và sức nóng.

C. Không tan nội địa, etanol tuy nhiên tan vô xăng.

D. Thấm khí và nước.

Câu 11. Cho những câu sau:

a) Dầu mỏ là một trong những đơn hóa học.

b) Dầu mỏ là một trong những hợp ý hóa học phức tạp.

c) Dầu mỏ là một trong những láo hợp ý đương nhiên của tương đối nhiều loại Hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một sức nóng phỏng xác lập.

e) Dầu mỏ sôi ở những sức nóng phỏng không giống nhau.

Số câu đích là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Câu thực sự câu c và câu e.

c) Dầu mỏ là một trong những láo hợp ý đương nhiên của tương đối nhiều loại Hiđrocacbon.

e) Dầu mỏ sôi ở những sức nóng phỏng không giống nhau.

Những câu sai là:

a), b) và d) sai vì như thế dầu lửa là một trong những láo hợp ý phức tạp của tương đối nhiều loại hiđrocacbon và một số hợp ý hóa học khác

Câu 12. Loại cao su đặc nào là bên dưới đấy là thành phẩm của phản xạ đồng trùng hợp?

A. Cao su Buna.

B. Cao su Buna - N.

C. Cao su isopren.

D. Cao su clopren.

Câu 13. Tính hóa học nào là tiếp sau đây ko nên là đặc thù của cao su đặc tự động nhiên?

A. Không tan vô xăng và benzen

B. Không ngấm khí và nước

C. Tính đàn hồi

D. Không dẫn năng lượng điện và nhiệt

Câu 14. Cao su buna-S được tạo nên trở thành vày phản ứng

A. đồng trùng khớp.

B. trùng dừng.

C. trùng khớp.

D. nằm trong hợp ý.

Xem đáp án

Đáp án A

Cao su buna-S được pha trộn kể từ phản xạ đồng trùng khớp buta-1,3-đien và stiren:

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-C6H5 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n.

----------------------------

Xem thêm: văn tả con mèo lớp 2

>>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt những nội dung bài viết tiếp sau đây của bọn chúng tôi:

 • Bài toán tính tỉ trọng số đôi mắt xích
 • Bài toán về phản xạ châm cháy Polime
 • Bài toán hiệu suất phản xạ Polime hóa
 • Bài toán về phản xạ Clo hóa PVC
 • Bài tập dượt về phản xạ trùng hợp
 • Dạng bài bác tập dượt lưu hóa cao su đặc thiên nhiên
 • Dạng bài bác tập dượt về phản xạ trùng dừng tạo nên Polime

Trên phía trên VnDoc.com vẫn trình làng cho tới độc giả tài liệu: Sơ trang bị pha trộn Cao su Buna. Để với thành phẩm cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề ganh đua học tập kì 1 lớp 11, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để thuận tiện mang đến chúng ta học viên vô quy trình trao thay đổi tương đương update vấn đề tư liệu tiên tiến nhất, chào độc giả nằm trong nhập cuộc group Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 để sở hữu thêm thắt tư liệu tiếp thu kiến thức nhé