diện tích hình chữ nhật lớp 3

Toán lớp 3 được Review là công tác khó khăn nhất của cấp cho Tiểu học tập. Kiến thức Toán lớp 3 không hề giản dị như lớp 1, 2, những dạng Toán lớp 3 được xem là nền tảng nhằm những em học tập những Việc khó khăn rộng lớn sau đây. Do mới mẻ thích nghi với dạng toàn hình học tập này, có lẽ rằng những em còn nhiều kinh ngạc và ko nắm vững thực chất. Vì thế, nhập nội dung bài viết tiếp sau đây, CMATH sẽ hỗ trợ chúng ta học tập nắm rõ về thực chất của công thức tính diện tích hình vuôngdiện tích hình chữ nhật.

Kiến thức tổng quan liêu về Việc tính diện tích S hình vuông vắn và diện tích S hình chữ nhật

Các Việc về tính chất diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật được vận dụng khôn cùng nhiều nhập thực tiễn như tính diện tích S căn nhà, Sảnh, ngôi trường, v.v… Đơn vị nhằm tính diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật được dùng tối đa là mét vuông. Tuy nhiên, nhập công tác học tập nhập giấy tờ, dùng nhiều loại đơn vị chức năng như dm2, cm2,… mục tiêu hùn những con cái bổ sung cập nhật tăng kỹ năng và kiến thức về mảng đo chừng nhiều năm.

Bạn đang xem: diện tích hình chữ nhật lớp 3

Cách tính diện tích S hình vuông

Khái niệm: Hình vuông là hình có tính nhiều năm những cạnh đều nhau (ký hiệu một cạnh là a, đơn vị chức năng cm2).

Từ bại, tao với cơ hội tính diện tích S hình vuông là lấy chừng nhiều năm cạnh nhân với chủ yếu nó (vì toàn bộ những cạnh đều phải sở hữu chừng nhiều năm tự nhau).

Công thức tổng quát tháo tính diện tích hình vuông vắn ABCD, với cạnh a (cm) như sau:

Ví dụ 1: Cho hình vuông vắn ABCD có tính nhiều năm cạnh là 3 centimet. Tính diện tích hình vuông ABCD.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

3*3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 cm2

Ví dụ 2: Sân ngôi trường hình vuông vắn có tính nhiều năm từng liền sân là 4 m.  Vậy diện tích S Sảnh ngôi trường hình vuông vắn này đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Diện tích Sảnh ngôi trường là:

4*4 = 16 (m2)

Đáp số: 16 m2

Cách tính diện tích S hình chữ nhật

Cách tính diện tích hình chữ nhật cũng tương tự động như phương pháp tính diện tích hình vuông này đó là chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn.

Công thức tổng quát tháo tính diện tích hình chữ nhật ABCD chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b như sau:

Ví dụ 1: Cho hình chữ nhật ABCD với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5*3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

Ví dụ 2: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 2m. Hỏi diện tích S miếng vườn là bao bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là:

4*2 = 8 (m2)

Xem thêm: soạn văn liên kết các đoạn văn trong văn bản

Đáp số: 8 m2

Công thức tổng quát:

Cho hình chữ nhật ABCD, chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b

S.ABCD = a*b

=>  a = S.ABCD : b

=> b = S.ABCD : a

Ví dụ 1: Cho hình chữ nhật ABCD với diện tích S 30 (cm2), chiều rộng lớn 5 centimet. Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là:

30 : 5 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Ví dụ 2: Sân ngôi trường hình chữ nhật diện tích S 120 m2, chiều nhiều năm Sảnh là 40m. Vậy chiều rộng lớn Sảnh ngôi trường là từng nào mét?

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng lớn Sảnh ngôi trường hình chữ nhật là:

120 : 40 = 30 (m)

Đáp số: 30m

Một số chú ý Lúc thực hiện Việc tính diện tích S hình vuông vắn và diện tích S hình chữ nhật

Khi thực hiện toán về tính diện tích S hình vuông vắn, diện tích hình chữ nhật, chúng ta học viên cần thiết chú ý một số trong những lỗi thông thường gặp gỡ sau:

Ví dụ: Một mái nhà hình chữ nhật với chiều nhiều năm 500cm, chiều rộng lớn 300 centimet. Hỏi diện tích S mái nhà là từng nào mét vuông?

Hướng dẫn giải:

Đổi 500cm = 5m; 300cm = 3m

Diện tích mái nhà hình chữ nhật là:

5*3 = 15 (m2 )

Xem thêm: it is of great importance

Đáp số: 15 m2

Tham khảo thêm:

  • 5 dạng toán thám thính x lớp 3 cơ bản
  • Hệ thống công tác toán lớp 3 hiện tại hành (Phần 1)
  • Hệ thống công tác toán lớp 3 hiện tại hành (Phần 2)

Trên đó là chỉ dẫn cơ hội giải bài xích toán tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật. Mong rằng, những share này sẽ hỗ trợ chúng ta học viên học tập chất lượng.