điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống mỹ là

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng vô phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

24 mon 3 2019 khi 9:14

Đáp án B

Các đời tổng thống Mĩ đều triển khai quyết sách đối nước ngoài xuyên thấu là triển khai “Chiến lược toàn cầu”. Xét về mặt mày thực chất, tiềm năng của kế hoạch “Cam kết và phanh rộng” tương tự tiềm năng của “Chiến lược toàn cầu” ở đoạn, đều thể hiện tại và triển khai cho tới tham lam vọng vượt qua phân bổ, điều khiển toàn trái đất của Mĩ. Nói một cách tiếp, kế hoạch “Cam kết và phanh rộng” là một trong kiểu dáng triển khai nối tiếp “Chiến lược toàn cầu” vô tình hình mới mẻ.

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

28 mon 8 2018 khi 7:25

Đáp án: B

Giang

Giang 9 mon 12 2021 khi 19:18

Giang

Giang 9 mon 12 2021 khi 19:11

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

24 mon 7 2019 khi 2:17

Đáp án B

Tổng thống đưa ra “chiến lược toàn cầu” của Mĩ sau Chiến giành giật trái đất loại nhì là H.Truman.

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

21 mon 1 2017 khi 16:33

Đáp án B

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

5 mon 6 2017 khi 14:56

Đáp án B

Xem thêm: tả quang cảnh trường em

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

15 mon 3 2017 khi 16:54

Đáp án: D

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

6 mon 9 2017 khi 12:48

Chọn đáp án B

Nguyễn Thanh Hằng

Phạm Thị Diệu Hằng

4 mon 10 2019 khi 13:03

D.