địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ việt nam ngày nay

`-` Địa bàn trú ngụ hầu hết của dân cư Việt cổ nằm trong điểm Bắc cỗ và Bắc Trung cỗ.

Bạn đang xem: địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ việt nam ngày nay

`+` Cư dân Việt cổ bắt nguồn từ vùng trung du miền núi.

`+` trải qua chuyện quy trình nhiều năm vỡ hoang đang được tiến bộ cho tới khai thác những địa phận.

`+` những vùng châu thổ với những dòng sông rộng lớn ở Bắc cỗ và Bắc Trung cỗ như Sông Hồng, sông Cả, sông Mã`,…`

Chọn `D`

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: de thi thử bằng lái xe a1

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: vi phạm hình sự là