đề thi toán lớp 2 học kì 1Bộ 60 Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán lớp 2 Học kì 1.

Top 60 Đề đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 đem quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 đem quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 Chân trời phát minh chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 Chân trời phát minh đem quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn trặn nhập câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là loại Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là loại mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 đem 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

        A. 99                        B. 89                        C.98                        D.100

Câu 4: 92 vì chưng tổng của nhì số nào là nhập của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây đem từng nào tứ giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Quảng cáo

Câu 6: An đem 8 viên bi. Hùng đem nhiều hơn nữa An 2 viên bi. Hỏi Hùng đem từng nào viên bi?

        A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

        a. 37 + hắn = 81                                           b. 63 – hắn = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn đem 100 cây móc, sau thời điểm chào bán chuồn một số trong những cây móc thì quần thể vườn còn sót lại 37 cây móc. Hỏi vẫn chào bán từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ tăng một quãng trực tiếp nhập hình mặt mày nhằm có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước thành quả chính.

Câu 1: Số lớn số 1 đem nhì chữ số là: 

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) phù hợp nhập dù trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

        A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Xem thêm: bài tập về hiện tại đơn

Câu 3: Điền số phù hợp nhập dù trống: ☐  – 35 = 65              

        A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hoặc …..giờ

        A. 12                        B.   13                      C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình mặt mày đem từng nào hình tứ giác? 

A. 1                          B. 2                           

C. 3                          D. 4

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6: Kết ngược của luật lệ tính: 36 + 28 – 14 là: 

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:  (2 điểm) Mai đem 35 cành hoa, Lan đem thấp hơn Mai 8 cành hoa. Hỏi Lan đem từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết lách luật lệ trừ đem số bị trừ, số trừ và hiệu đều nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước thành quả đúng:

Câu 1: Số ngay lập tức trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mày đem bao nhiêu hình tứ giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày đem …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai đem 16 cái kẹo, Mai đem nhiều hơn nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan đem từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn mon 11 là loại nhì. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi hạc của ông là số tròn trặn chục lớn số 1 đem nhì chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi hạc. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Xem tăng những đề đua Toán lớp 2 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 10 Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Top 50 Đề đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (cả tía sách)

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phân tích 2 khổ thơ đầu bài viếng lăng bác

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học