đề thi tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và bố mẹ được thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài luyện hằng ngày lớp 1

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 1

 • Bài luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Xem thêm: trường đại học công nghiệp tp.hcm học phí

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, bé xíu nằm trong mọi người gói bánh chưng. Ba thì dọn bàn và ghế lấy vị trí rỗng tuếch ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh. Sau một hồi dành hết thời gian thì cũng sẵn sàng đoạn. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối xanh ở bên dưới, rồi mang lại nếp, mang lại đỗ, để thịt heo nhập thân thiết thực hiện nhân. Tiếp bám theo, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo nên trở nên hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh nhập khuôn mẫu nồi rộng lớn nhằm mang theo luộc cho chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên mọi người ai ai cũng hạnh phúc và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài bác hiểu tại vị trí I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền nhập vị trí rỗng tuếch iu hoặc ưu 

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy vị trí rỗng tuếch ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu nhập đề trước lúc hiểu trở nên giờ đồng hồ.

Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân thiết câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé xíu về quê. Bà đem bé xíu lên đường chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ sở hữu cá rô phi, cá mè, con cá chép. Chợ sở hữu ngược má, ngược dưa, ngược lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng mang lại bé xíu. Về căn nhà, bé xíu nhằm ngược to tướng mang lại bà, ngược nhỏ mang lại bé xíu. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài bác hiểu tại vị trí I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình tiếp sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền nhập vị trí rỗng tuếch s hoặc x 

                                                   Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ sở hữu mưa to tướng.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu nhập đề trước lúc hiểu trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân thiết câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé xíu xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim mang lại bà

Lại nhặt rau củ gom u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây mang lại ông

Là xống áo mang lại tía.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài bác hiểu tại vị trí I, em hãy triển khai những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài hiểu ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài bác thơ bên trên sở hữu từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ tương thích nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- quý khách nhỏ  …………….. nhất căn nhà. 

Câu 2. Điền nhập vị trí rỗng tuếch ua hoặc ưa

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em tiếp tục biết gom cha mẹ thao tác làm việc căn nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu nhập đề trước lúc hiểu trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân thiết câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài hiểu ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài bác thơ bên trên sở hữu từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ tương thích nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- quý khách nhỏ siêng năng nhất căn nhà. 

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép rất đẹp, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài luyện, Đề thi đua, Giáo án lớp 1

- Đề thi đua lớp 1:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài luyện lớp 1:

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.