đề thi học sinh giỏi toán 6

Bộ đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Tuyển tập dượt đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổ hợp nhiều đề đua HSG Toán với nội dung bám sát công tác học tập theo đòi đòi hỏi và quy toan của Sở GD&ĐT. Mời chúng ta chuyên chở về xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán 6

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn sung sướng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyên chở về.

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Thời lừa lọc thực hiện bài xích 120 phút, ko kể thời hạn uỷ thác đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 1

Môn: TOÁN - Lớp 6

Bài 1:(3 điểm)

a) Thực hiện tại phép tắc tính b) Rút gọn gàng biểu thức

b) 23. 53- 3 {400 -[ 673 - 2 (78 : 76 + 12021)]}

Bài 2: (4,0 điểm)

Tìm số đương nhiên x biết:

a) x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.

b) 3.(5x- 1) - 2 = 70.

c) 2x+ 2x + 1 + 2x + 2 = 960 - 2x + 3

Bài 3: (3 điểm) Chứng tỏ rằng:

a) (3100+19990) 2

b) Tổng của 4 số đương nhiên tiếp tục ko phân chia không còn cho tới 4

Bài 4 (6,0 điểm)

a) và

b)Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất sao cho: a phân chia cho tới 2 dư 1, a phân chia cho tới 3 dư 1, a phân chia cho tới 5 dư 4, a phân chia cho tới 7 dư 3.

c) Cho p là số yếu tắc (p > 3) và 2p + 1 cũng chính là số yếu tắc. Hỏi 4p + một là số yếu tắc hoặc ăn ý số? Vì sao?

Bài 5 (4,0 điểm)

Một nửa số dù vuông của 1 bàn cờ 8x8 được tô đen ngòm như hình vẽ sau. Có toàn bộ từng nào hình vuông vắn 2x2, 4x4, 6x6 tuy nhiên sở hữu 50% số dù vuông được tô đen?

………….. Hết …………

>> Chi tiết đáp án ở nhập FILE TẢI VỀ MIỄN PHÍ <<

Đề đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn uỷ thác đề)

Câu 1. (3,0 điểm) Cho A=\frac{12 n+1}{2 n+3} . Tìm độ quý hiếm của n để:

a) A là 1 phân số.

b) A là một số trong những nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A=\frac{-1}{20}+\frac{-1}{30}+\frac{-1}{42}+\frac{-1}{56}+\frac{-1}{72}+\frac{-1}{90}

b) So sánh Phường và Q, biết: \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

b) 3\frac{1}{3} x + 16\frac{3}{4} = - 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên xuất sắc học tập kỳ I vì như thế \frac{3}{7}số còn sót lại. Cuối năm đạt thêm 4 học viên đạt loại xuất sắc nên số học viên xuất sắc vì như thế \frac{2}{3}số còn sót lại. Tính số học viên của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho \overline{a b a b a b}là số sở hữu sáu chữ số, chứng minh \overline{a b a b a b} số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao cho tới AB = 5 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho tới AD = 3 centimet, C là 1 điểm bên trên tia Ay.

a) Tính BD.

b) lõi góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) lõi AK = 1 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 - Số 1

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề bao gồm sở hữu 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn vạc đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện tại phép tắc tính

1) \mathrm{A}=\frac{5 \cdot\left(2^{2} \cdot 3^{2}\right)^{9} \cdot\left(2^{2}\right)^{6}-2 \cdot\left(2^{2} \cdot 3\right)^{14} \cdot 3^{4}}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18}-7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}

2) \mathrm{B}=81 \cdot\left[\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{85}}: \frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right] \cdot \frac{158158158}{711711711}

Câu II: (4.0 điểm)

1) So sánh Phường và Q

Biết \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

2) Tìm nhị số đương nhiên a và b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{3}+\left(\frac{3}{2}\right)^{4}+\ldots+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012} \text { và } \mathrm{B}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}: 2

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao cho tới AB = 6 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho tới AD = 4 centimet.

1) Tính BD.

2) Lấy C là 1 điểm bên trên tia Ay. lõi BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) lõi AK = 2 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

Xem thêm: đề thi hsg anh 8

1) Tìm những số đương nhiên x, y chang cho: \frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}

2) Tìm số đương nhiên n nhằm phân số B=\frac{10 n-3}{4 n-10}đạt GTLN. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 đó

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 - Số 2

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đề đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 3

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27. 99)

b) Tính tổng: A = Đề đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức: M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M phân chia không còn cho tới 6.

b) M ko nên là số chủ yếu phương.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: Đề đua HSG Toán lớp 6 (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm những độ quý hiếm vẹn toàn của n nhằm phân số B = Đề đua HSG Toán lớp 6có độ quý hiếm là số vẹn toàn.

Câu 4 (1,0 điểm) Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao cho tới khi phân chia số cơ cho tới 3 dư 1; phân chia cho tới 4 dư 2; phân chia cho tới 5 dư 3; phân chia cho tới 6 dư 4 và phân chia không còn cho tới 11.

Câu 5 (2,0 điểm) Trên nằm trong nửa mặt mày phẳng phiu bờ chứa chấp tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho

Đề đua HSG Toán lớp 6

a) Tính góc yOz và góc zOt

b) Trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia nào là nằm trong lòng 2 tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Đề đua HSG Toán lớp 6

Đề đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 4

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính.

Đề đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,5 điểm)

a) Cho S = 5 + 52+ 53 + 54 + 55 + 56 +…+ 52012. Chứng tỏ S phân chia không còn cho tới 65.

b) Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao cho tới khi phân chia cho tới 11 dư 6, phân chia cho tới 4 dư 1và phân chia cho tới 19 dư 11.

c) Chứng tỏ: A = 10n+ 18n - 1 phân chia không còn cho tới 27 (với n là số tự động nhiên)

Câu 3 (2,0 điểm)

a)Tìm x, hắn vẹn toàn biết : 2x (3y – 2) + (3y – 2) = -55

b) Chứng minh rằng: Đề đua HSG Toán lớp 6

Câu 4 (2,5 điểm): Cho nửa mặt mày phẳng phiu bờ AB chứa chấp nhị tia đối OA và OB.

a) Vẽ tia OC tạo ra với tia OA một góc vì như thế ao, vẽ tia OD tạo ra với tia OCC một góc vì như thế (a + 10)ovà với tia OB một góc vì như thế (a + 20)o . Tính ao

b) Tính góc xOy, biết góc AOx vì như thế 22o và góc BOy vì như thế 48o

c) Gọi OE là tia đối của tia OD, tính số đo góc kề bù với góc xOD khi góc AOC vì như thế ao

Câu 5 (1,5 điểm): Cho Đề đua HSG Toán lớp 6

a) Chứng minh rằng A phân chia không còn cho tới 24

b) Chứng minh rằng A ko nên là số chủ yếu phương.

Đề đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 5

Bài 1 (4,5 điểm) Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. A = \frac{2}{3}+\frac{5}{6}: 5-\frac{1}{18} \cdot(-3)^{2}

b. B = 3.{5.[(52 + 23): 11] - 16} + 2015

c. \mathrm{C}=\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right) \ldots\left(1+\frac{1}{2014.2016}\right)

Bài 2 (4,0 điểm)

a. Tìm số tự nhiên x biết 8.6 + 288 : (x - 3)2 = 50

b. Tìm những chữ số x; hắn nhằm A = x183y phân chia cho tới 2; 5 và 9 đều dư 1.

c. Chứng tỏ rằng nếu p là số vẹn toàn tố lớn rộng lớn 3 thì p2 - 1 phân chia hết cho tới 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a. Cho biểu thức: B=\frac{5}{n-3} (n ∈ Z, n ≠ 3)

Tìm tất cả các giá trị vẹn toàn của n để B là số vẹn toàn.

b. Tìm những số yếu tắc x, y chang cho: x2 + 117 = y2

c. Số 2100 viết nhập hệ thập phân có từng nào chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc \widehat{x B y}=55^{0}. Trên những tia Bx; By theo lần lượt lấy những điểm A; C

(A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn trực tiếp AC lấy điểm D sao cho tới = 30o

a. Tính phỏng lâu năm AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b. Tính số đo của góc DBC.

c. Từ B vẽ tia Bz sao cho tới \widehat{D B z}=90^{0}. Tính số đo của góc ABz.

Bài 5 (2,0 điểm)

a. Tìm những chữ số a, b, c không giống 0 thỏa mãn: \overline{\mathrm{abbc}}=\overline{\mathrm{ab}} \times \overline{\mathrm{ac}} \times 7

Xem thêm: sông ngòi nước ta có đặc điểm gì

b. Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}\left(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\right) . Chứng minh A là số đương nhiên phân chia không còn cho tới 5

---------------------------------

Để sẵn sàng cho tới kì đua học viên xuất sắc sắp tới đây, mời mọc chúng ta nhập thể loại Thi học viên xuất sắc bên trên VnDoc. Chuyên mục tổ hợp đề đua HSG lớp 6 của toàn bộ những môn, là tư liệu hoặc cho những em học viên ôn tập dượt và cũng chính là tư liệu hoặc cho tới thầy cô ôn luyện group tuyển chọn học viên xuất sắc của tôi.

Đề đua Olympic Toán lớp 6

  • Đề đua Olympic môn Toán lớp 6
  • Đề đua Olympic cấp cho thị trấn môn Toán lớp 6 sở hữu đáp án
  • Đề đua Olympic môn Toán lớp 6 sở hữu đáp án Phòng GD&ĐT Thanh Oai