để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

Câu hỏi:

20/02/2020 9,008

Bạn đang xem: để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

A. SiO2 + Mg  2MgO + Si.

B. SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + CO2.

C. SiO2 + HF  SiF4 + 2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

D. SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngâm một lá kẽm nhập hỗn hợp sở hữu hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng hoàn thành lấy lá kẽm thoát ra khỏi hỗn hợp, cọ nhẹ nhõm, thực hiện thô thì thấy lượng lá kẽm gia tăng 2,35% đối với lượng lá kẽm trước phản xạ. Khối lượng lá kẽm trước phản xạ là:

A. 80 gam.

B. 60 gam

C. đôi mươi gam

D. 40 gam

Câu 2:

Có thể tổ hợp rượu etylic kể từ CO2 bám theo sơ đ sau:

CO2  tinh bột  glucozơ  rượu etylic.

Tính thể tích CO2 sinh đi ra tất nhiên sự tạo nên trở thành rượu etylic nếu như CO2 khi đu sử dụng là 1120 lít (đktc) và hiệu suất của từng quy trình ln lượt là 50%; 75%; 80%

A. 373,3 lít.

B. 280,0 lít.

C. 149,3 lít.

D. 112,0 lít.

Câu 3:

Khi chính thức phản xạ, mật độ một hóa học là 0,024 (mol/l). Sau 10 giây xẩy ra phản xạ, mật độ của hóa học này là 0,022 (mol/l). Tốc chừng phản xạ nhập tình huống này là:

A. 0,0003 (mol/l.s).

B. 0,00025 (mol/l.s).

C. 0,00015 (mol/l.s).

Xem thêm: công thức tính nồng độ

D. 0,0002 (mol/l.s).

Câu 4:

Để hòa hợp 40 ml giấm ăn cần thiết 25 ml hỗn hợp NaOH 1M. hiểu lượng riêng rẽ của giấm là 1 trong những g/ml. Mẫu giấm ăn này còn có mật độ là:

A. 3,5%.

B. 3,75%.

C. 4%.

D. 5%.

Câu 5:

Nhôm không xẩy ra hoà tan nhập dung dịch:

A. HCl

B. HNO3 quánh, nguội,

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 6:

Một hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và hắn mol SO42-.  Đem cô cạn hỗn hợp X nhận được 46,9g muối bột khan. Giá trị của x, y là:

A. x = hắn = 0,267

B. x = 0,15, hắn = 0,325.

C. x = 0,4, hắn = 0,2.

D. x = 0,2, hắn = 0,3.

Câu 7:

Cho mặt hàng những chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số hóa học nhập mặt hàng phản xạ với hỗn hợp NaOH là:

A.5

B.4

C.3

Xem thêm: 4 con rồng kinh tế châu á

D.2