để chuyển hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng h2 trong điều kiện có xúc tác

Câu hỏi:

18/06/2019 46,617

Bạn đang xem: để chuyển hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng h2 trong điều kiện có xúc tác

C. Pd/ PbCO3, to

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp nước brom?

A. Butan

B. But-1-en

C. Cacbon đioxit

D. Metyl propan

Câu 2:

Đimetylaxetilen mang tên gọi là:

A. propin

B. but-1-in

C. but-2-in

D. but-2-en

Câu 3:

Hidro hóa  trọn vẹn axetilen vì thế lượng dư hidro đem xúc tác Ni và đun rét chiếm được thành phầm là?

A. Etylen

B. etan 

Xem thêm: đặt tính rồi tính lớp 3

C. eten

D. etyl

Câu 4:

Hidrocacbon X ko làm mất đi color hỗn hợp brom ở nhiệt độ chừng thông thường. tên thường gọi của X là:

A. etilen

Bxiclopropan

C. xiclohexan

D. stiren

Câu 5:

Khi hidro hoá but-2-in vì thế lượng H2 dư với xúc tác là Pd/PbCO3 mang lại thành phầm chủ yếu là:

A. butan

B. trans-but-2-en  

C. Cis-but-2-en

D. cả B và C

Câu 6:

Đivinyl thuộc tính nằm trong Br2 theo gót tỉ lệ thành phần mol 1:1, ở 40oC tạo nên thành phầm đó là :

A. 1,4-đibrom-but-2-en

B. 3,4-đibrom-but-2-en

C. 3,4-đibrom-but-1-en

D. 1,2-đibrom-but-3-en

Xem thêm: chu vi của tam giác