dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là

Câu hỏi:

18/06/2019 14,163

D. CnH2n-6

Bạn đang xem: dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phân tử benzen :

A. 6 nguyên vẹn tử H và 6 nguyên vẹn tử C đều phía trên một mặt phẳng lì.

B. 6 nguyên vẹn tử H phía trên và một mặt mày phẳng lì không giống với mặt mày phẳng lì của 6 nguyên vẹn tử C.

C. Chỉ đem 6 nguyên vẹn tử C ở trong và một mặt mày phẳng lì.

D. Chỉ đem 6 nguyên vẹn tử H ở trong và một mặt mày phẳng lì.

Câu 2:

Sản phẩm hầu hết vô lếu láo phù hợp nhận được Lúc mang lại toluen phản xạ với brom theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 (có một bột sắt) là

A. Benzybromua.

B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

C. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 3:

Chất nào là tại đây dùng để làm phát hành dung dịch nổ TNT?

A. Toluen

B. Stiren

C. Naphtalen

Xem thêm: ví dụ về lực ma sát nghỉ

D. Benzen

Câu 4:

Phản ứng benzen thuộc tính với clo tạo nên C6H6Cl6 xẩy ra vô điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

B. Có khả năng chiếu sáng khuyếch tán

C. Có dung môi nước

D. Có dung môi CCl4

Câu 5:

Ankylbenzen là hiđrocacbon đem chứa:

A. vòng benzen.

B. gốc ankyl và vòng benzen.

C. gốc ankyl và nhì vòng benzen.

D. gốc ankyl và một vòng benzen.

Câu 6:

Chất cấu trúc như sau mang tên gọi là gì ?

 Chất cấu trúc như sau mang tên gọi là gì ? (ảnh 1)

A. o-xilen.

B. m-xilen.

C. p-xilen.

Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

D. 1,5-đimetylbenzen.