đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch

Câu hỏi:

27/09/2019 49,388

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối đuôi nhau. tường cảm kháng của cuộn cảm vày 3 phen dung kháng của tụ năng lượng điện. Tại thời gian t, năng lượng điện áp tức thời thân thiện nhì đầu năng lượng điện trở và năng lượng điện áp tức thời thân thiện nhì đầu tụ năng lượng điện có mức giá trị ứng là 60 V và trăng tròn V. Khi cơ năng lượng điện áp tức thời thân thiện nhì đầu đoạn mạch là

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch

A. 1013 V

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Tại 1 thời điểm t, luôn luôn đem  và  

Bài mang lại ,

. Chọn C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt năng lượng điện áp  (V) vô nhì đầu đoạn mạch AB bao gồm năng lượng điện trở thuần 50Ω, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối đuôi nhau. Khi cơ, năng lượng điện áp thân thiện nhì đầu cuộn cảm thuần đem biểu thức  (V)

. Công suất hấp phụ của đoạn mạch AB bằng

A. 300 W.

B. 400 W

C. 200 W

D. 100 W.

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính vày s) vô nhì đầu một quãng mạch. Kể kể từ thời gian t = 0, năng lượng điện áp tức thời thân thiện nhì đầu đoạn mạch này đạt độ quý hiếm 155 V phen trước tiên bên trên thời điểm

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 3:

Đặt năng lượng điện áp  (V)

vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối đuôi nhau thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân thiện nhì đầu năng lượng điện trở thuần là 150 V. Hệ số năng suất của đoạn mạch là

A. 32

Xem thêm: communication unit 2 lớp 8

B. 1

C. 12

D.33

Câu 4:

Khi truyền đạt năng lượng điện năng đem năng suất ko thay đổi ra đi với đàng thừng vận chuyển năng lượng điện một trộn đem năng lượng điện trở R xác lập. Để năng suất hao tổn bên trên đàng thừng vận chuyển năng lượng điện giảm xuống 100 phen thì ở điểm truyền rằng nên sử dụng một máy biến chuyển áp lí tưởng đem tỉ số vòng thừng thân thiện cuộn loại cung cấp và cuộn sơ cung cấp là

A. 100.

B. 10.

C. 50.

D. 40.

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp  (V) vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm thuần giắt tiếp nối đuôi nhau với cùng 1 biến chuyển trở R. Ứng với nhì độ quý hiếm R1 = 20Ω và R2 = 80Ω của biến chuyển trở thì năng suất hấp phụ trong khúc mạch đều vày 400 W. Giá trị của U là

A. 400 V.

B. 200 V.

C. 1002 V

D. 100 V.

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm một cuộn thừng giắt tiếp nối đuôi nhau với cùng 1 tụ năng lượng điện. Điện áp hiệu dụng thân thiện nhì đầu cuộn thừng có mức giá trị vày năng lượng điện áp hiệu dụng thân thiện nhì bạn dạng tụ năng lượng điện. Dòng năng lượng điện tức thời trong khúc mạch đủng đỉnh trộn π4 so với năng lượng điện áp tức thời thân thiện nhì đầu cuộn thừng. Hệ số năng suất của đoạn mạch là

A. 0,707.

B. 0,866.

C. 0,924

Xem thêm: sách bài tập tiếng anh lớp 6

D. 0,999.