đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 39,991

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp: Áp dụng công thức tính hiệu suất dung nạp của đoạn mạch xoay chiều

Cách giải: Đáp án D

 

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng với hiệu suất Phường kể từ điểm vạc năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm dung nạp thì hiệu suất tổn hao bên trên đàng thừng là ΔP. Để hiệu suất hao phi bên trên đàng thừng chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm vạc năng lượng điện người tớ dùng một máy thay đổi áp (lý tưởng) với tỷ số vòng thừng của cuộn sơ cấp cho và số vòng thừng của cuộn loại cấp cho là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời thân thích nhì đầu đoạn mạch với dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng thân thích nhì đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Điện áp xoay chiều với phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

Xem thêm: cái nết đánh chết cái đẹp

C. 120Hz 

D. 100Hz

Câu 4:

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện nhập một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời gian t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V nhập nhì đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt tụ với dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

D. -π2

Câu 6:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) nhập nhì đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua quýt năng lượng điện trở bên trên thời gian t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

Xem thêm: một cây làm chẳng nên non

D. π rad