dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Câu hỏi:

19/04/2020 21,780

Chọn A

Bạn đang xem: dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Dẫn sức nóng là kiểu dáng truyền sức nóng hầu hết của hóa học rắn còn hóa học lỏng và hóa học khí dẫn sức nóng kém cỏi.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao về mùa rét mướt khi sờ vô miếng đồng tớ cảm nhận thấy rét mướt rộng lớn khi sờ vô miếng mộc ? Có nên sức nóng chừng của đồng thấp rộng lớn của mộc ko ?

Câu 2:

Tại sao vô ngày hè, bầu không khí vô căn nhà cái tôn rét mướt rộng lớn vô căn nhà cái giành giật ; còn ngày đông, bầu không khí vô căn nhà cái tôn lại rét mướt rộng lớn vô căn nhà cái giành giật.

Câu 3:

Trong những cơ hội bố trí vật tư dẫn sức nóng kể từ chất lượng rộng lớn cho tới kém cỏi rộng lớn tại đây, cơ hội này là đúng?

A. Đồng, nước, thủy tinh ranh, bầu không khí.

B. Đồng, thủy tinh ranh, nước, bầu không khí.

C. Thủy tinh ranh, đồng, nước, bầu không khí.

D. Không khí, nước, thủy tinh ranh, đồng.

Câu 4:

Trong sự dẫn sức nóng, sức nóng tự động truyền

A. Từ vật sở hữu sức nóng năng to hơn thanh lịch vật sở hữu sức nóng năng nhỏ rộng lớn.

Xem thêm: chất nào sau đây là chất lưỡng tính

B. Từ vật sở hữu lượng to hơn thanh lịch vật sở hữu lượng nhỏ rộng lớn.

C. Từ vật sở hữu sức nóng chừng cao hơn nữa thanh lịch vật sở hữu sức nóng chừng thấp rộng lớn.

D. Cả phụ vương câu bên trên đều đích.

Câu 5:

Sự dẫn sức nóng chỉ hoàn toàn có thể xẩy ra thân thích nhị vật rắn khi

A. nhị vật sở hữu sức nóng năng không giống nhau

B. nhị vật sở hữu sức nóng năng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

C. nhị vật sở hữu sức nóng chừng không giống nhau.

D. nhị vật sở hữu sức nóng chừng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

Câu 6:

Bản hóa học của việc dẫn sức nóng là

A. sự truyền sức nóng chừng kể từ vật này cho tới vật không giống.

B. sự truyền sức nóng năng kể từ vật này cho tới vật không giống.

Xem thêm: cho hai dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau

C. sự tiến hành công kể từ vật này lên vật không giống.

D. sự truyền động năng của những vẹn toàn tử, phân tử này thanh lịch vẹn toàn tử, phân tử không giống.