đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 15:09 (GMT+7)

Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 18,01 - 26,65, số đông thấp rộng lớn năm ngoái, vô bại liệt ngành Dinh chăm sóc hạn chế sát 6 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành hạn chế sát 6 điểm chuẩn

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành hạn chế sát 6 điểm chuẩn chỉnh - 1

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành hạn chế sát 6 điểm chuẩn chỉnh - 2

Hai ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt cho tới sỹ tử đem hộ khẩu ngoài TP Hồ Chí Minh vẫn lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa - 26,65. Tuy nhiên, nút này thấp rộng lớn năm ngoái 0,7 điểm.

Trong những ngành sót lại, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc, Điều chăm sóc hạn chế mạnh mẽ nhất. Cụ thể, với sỹ tử đem hộ khẩu TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc trong năm này là 18,1, trong lúc năm ngoái 23,8 (chênh chéo 5,7 điểm). Với sỹ tử ngoài TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn chỉnh ngành này là 19,1 (giảm 4,35 điểm). Ngưỡng 18,1 cũng là vấn đề chuẩn chỉnh thấp nhất trong năm này.

Xem thêm: công thức tính bước sóng

Ngành Điều chăm sóc cũng hạn chế khoảng chừng 5 điểm bên trên cả nhị group sỹ tử. Những ngành không giống hạn chế nhẹ nhàng rộng lớn, khoảng chừng 1-2 điểm.

*Xem điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường khác

Năm ni, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển chọn 1.310 tiêu chí, 50% cho tới sỹ tử TP Hồ Chí Minh, sót lại là những tỉnh, trở thành không giống.

Xem thêm: khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Học phí dự con kiến tối đa là 44,3 triệu đồng/năm học tập với ngành Y khoa, Dược học tập, Răng Hàm Mặt. Tất cả ngành sót lại, tiền học phí tối đa không thực sự 41 triệu đồng/năm học tập.

Năm ngoái, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 21,35-27,35, tối đa là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Thanh Hằng