đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

  1. Lớp 12

  2. Đặc điểm nào tại đây ko đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Đặc điểm nào tại đây không đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo nhập nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm nhập cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định nhập cơ cấu GDP.

Chủ đề liên quan

Thành phần tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính nước ta?

A

Kinh tế Nhà nước.

B

Kinh tế cá nhân.

C

Kinh tế luyện thể.

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng đặc biệt nào là tại đây không chính với việc chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính theo đuổi bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện tại những quần thể công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng tài chính linh động.

C

Hình trở thành những vùng tài chính trọng tâm.

D

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh nông nghiệp.

Hạn chế nhập chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN thời hạn qua quýt là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp rời liên tiếp.

B

tốc chừng chuyển dời còn chậm chạp.

C

tỉ trọng cty rời và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - thi công thấp.

Phát biểu nào là tại đây chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN hiện tại nay?

A

Tốc chừng chuyển dời ra mắt còn chậm chạp.

B

Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt.

C

Đáp ứng rất đầy đủ sự cách tân và phát triển giang sơn.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.

Phát biểu nào là tại đây không chính với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa.

B

Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập tổ chức cơ cấu.

C

Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu ớt nhập nền tài chính.

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất.

Vùng cách tân và phát triển phát triển công nghiệp nhất ở VN là

A

Đông Nam Sở.

B

Đồng vày sông Hồng.

C

Đồng vày sông Cửu Long.

D

Duyên hải Nam Trung Sở.

Vùng trọng tâm phát triển thực phẩm, đồ ăn lớn số 1 VN là

A

Đông Nam Sở.

B

Bắc Trung Sở.

C

Đồng vày sông Cửu Long.

D

Đồng vày sông Hồng.

Cơ cấu ngành tài chính VN đang được chuyển dời theo đuổi hướng

A

hội nhập tài chính toàn thị trường quốc tế.

B

công nghiệp hóa, văn minh hóa.

C

phát triển nền tài chính thị ngôi trường.

D

phát triển nền tài chính tư phiên bản công ty nghĩa.

Một nền tài chính phát triển kiên cố thể hiện tại ở

A

nhịp chừng phát triển cao và ổn định toan.

B

cơ cấu tài chính với sự chuyển dời phải chăng.

C

nhịp chừng phát triển cao và với tổ chức cơ cấu tài chính phải chăng.

D

tốc chừng phát triển cao và bảo đảm an toàn được môi trường thiên nhiên.

Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính theo đuổi bờ cõi ở VN với biểu lộ nào là sau đây?

Xem thêm: văn tả con mèo lớp 2

A

Ngành công nghiệp và thi công tăng tỉ trọng.

B

Ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời tỉ trọng.

C

Nhà nước cai quản lí những ngành tài chính then chốt.

D

Xuất hiện tại nhiều quần thể công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

Trong cơ cấu giá trị sản xuất quần thể vực I của nước tao hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

A

giảm xuống.

B

ổn định.

C

tăng thời gian nhanh.

D

biến động.

Cơ cấu ngành tài chính VN đang được chuyển dời theo phía nào là sau đây?

A

Giảm tỉ trọng tâm II.

B

Tăng tỉ trọng tâm III.

C

Giảm tỉ trọng tâm I.

D

Khu vực II cướp tỉ trọng tối đa.

Nguyên nhân đa số nào là tại đây thực hiện mang đến bộ phận tài chính Nhà nước thân ái tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính VN hiện tại nay?

A

Chiếm tỉ trọng tối đa nhập tổ chức cơ cấu GDP.

B

Nắm lưu giữ những ngành và nghành tài chính then chốt.

C

Chi phối toàn bộ những bộ phận tài chính không giống.

D

Số lượng công ty xây dựng mới mẻ tối đa.

Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính nhập nội cỗ điểm công nghiệp - thi công ở VN không ra mắt theo đuổi Xu thế nào là sau đây?

A

Tăng tỉ trọng những thành phầm với rất chất lượng.

B

Giảm tỉ trọng những ngành công nghiệp chế trở nên.

C

Giảm thành phầm ko đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị ngôi trường.

D

Đa dạng hóa thành phầm nhằm phù phù hợp với thị ngôi trường.

Phát biểu nào là tại đây chính về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính của nước ta?

A

Hình trở thành những vùng động lực cách tân và phát triển tài chính.

B

Nhiều mô hình cty mới mẻ Thành lập và hoạt động và cách tân và phát triển.

C

Lĩnh vực tài chính then chốt tự Nhà nước cai quản lí.

D

Tỉ trọng tâm công nghiệp và thi công tăng.

Phát biểu nào là tại đây không chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính VN hiện tại nay?

A

Tốc chừng chuyển dời đang được ra mắt vô cùng thời gian nhanh.

B

Hình trở thành vùng động lực cách tân và phát triển tài chính.

C

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa.

D

Kinh tế Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

Phát biểu nào là tại đây không chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính VN hiện tại nay?

A

Tốc chừng chuyển dời ra mắt còn chậm chạp.

B

Đáp ứng rất đầy đủ sự cách tân và phát triển giang sơn.

C

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa.

D

Kinh tế Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

Phát biểu nào là tại đây không chính với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa.

B

Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập tổ chức cơ cấu.

C

Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu ớt nhập nền tài chính.

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất.

Khu vực công nghiệp - thi công với vận tốc phát triển nhanh nhất có thể tự nguyên vẹn nhân đa số nào là sau đây?

A

Nước tao có tài năng nguyên vẹn vạn vật thiên nhiên, làm việc đầy đủ.

B

Áp dụng tiến thủ cỗ khoa học tập kinh nghiệm văn minh nhập phát triển.

C

Xu vị trí hướng của toàn cầu và hiệu quả cách mệnh khoa học tập kinh nghiệm.

D

Đường lối quyết sách, cách tân và phát triển tài chính của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu nào là tại đây không thể hiện tại Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính theo đuổi bờ cõi nước ta?

A

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh.

B

Hình trở thành những vùng tài chính trọng tâm.

C

Xem thêm: cách tính phần trăm giá tiền

Phát triển những ngành tận dụng tối đa ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

D

Phát triển kiểu dáng quần thể công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp.