đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Câu hỏi:

12/02/2020 58,399

Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

A. Đóng nhập buổi ngày và banh đi ra ban đêm

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ banh đi ra Khi hoàng hôn

C. Chỉ đóng góp nhập thân thiết trưa

D. Đóng nhập đêm hôm và banh nhập ban ngày

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Thực vật CAM vì thế sinh sống ở ĐK nắng cháy thô hạn nên khí khổng tiếp tục đóng góp nhập buổi ngày (hạn chế thoát nước ) và banh nhập đêm hôm (trao thay đổi khí)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm thực vật C3 được phân bổ như vậy nào?

A. Sống ở vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Chỉ sinh sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Phân tía rộng thoải mái bên trên thế giới

D. Sống ở vùng rơi mạc.

Câu 2:

Các nhân tố đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Cu

Câu 3:

Trong quang đãng phù hợp, những tia sáng sủa xanh lơ tím kích ứng sự tổng hợp

A. cacbohidrat

Xem thêm: điểm chuẩn đại học ngân hàng 2022

B. lipit

C. AND

D. protein

Câu 4:

Pha tối nhập quang đãng phù hợp của tập thể nhóm hoặc những group thực vật nào là chỉ xẩy ra nhập quy trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM

B. Nhóm thực vật C4 và CAM

C. Nhóm thực vật C4

D. Nhóm thực vật C3

Câu 5:

Ở những tế bào với nhân chuẩn chỉnh, sinh hoạt thở xẩy ra đa số ở loại bào quan tiền nào là sau đây?

A. ti thể

B. Sở máy Goongi

C. Không bào

D. Riboxom

Câu 6:

Kết trái ngược cần thiết nhất của trộn sáng sủa quang đãng phù hợp là:

A. Các năng lượng điện tử được giải hòa kể từ phân li nước.

B. Sắc tố quang đãng phù hợp hít vào tích điện.

C. Sự giải hòa oxi.

Xem thêm: đoàn thuyền đánh cá phân tích

D. Sự tạo ra trở thành ATP và NADPH.