đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Câu hỏi:

07/12/2022 3,727

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị hóa không phải là

A. dân ở trở thành thị theo phía tăng nhanh chóng.

B. dân ở triệu tập vô những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

C. thông dụng rộng thoải mái lối sinh sống của trở thành thị.

D. thông dụng nhiều loại giao thông vận tải trở thành thị.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước cách tân và phát triển, tỉ suất tử thô thông thường cao là vì hiệu quả đa phần của nhân tố này sau đây?

A. Dân số già nua.

B. Dịch bệnh

C. Động khu đất.

D. Bão lụt.

Câu 2:

Các tiêu chuẩn này tại đây thể hiện nay được vô cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh theo dõi lao động?

A. Nguồn làm việc, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo dõi điểm tài chính.

B. Tỉ suất sinh, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo dõi điểm tài chính.

C. Tỉ số giới, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo dõi điểm tài chính.

D. Dân số già nua, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo dõi điểm tài chính.

Câu 3:

Cây bông cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm vô cùng cao và theo dõi mùa.

Xem thêm: công thức tính bước sóng

B. phần lớn khả năng chiếu sáng, rét, ổn định toan.

C. Nhiệt chừng ôn hoà, với mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko bão bão.

Câu 4:

Cây mía cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm vô cùng cao và theo dõi mùa.

B. phần lớn khả năng chiếu sáng, rét, ổn định toan.

C. Nhiệt chừng ôn hoà, với mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko bão bão.

Câu 5:

Loại này tại đây nằm trong gia súc lớn?

A. Trâu.

B. Lợn.

C. Cừu.

D. Dê.

Câu 6:

Trang trại không với điểm sáng này sau đây?

A. Mục đích phát hành sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

B. Có quy tế bào phát hành kha khá rộng lớn.

C. Sản xuất triệu tập, vận dụng cơ giới hóa.

D. Có dùng người làm việc thực hiện mướn.

Xem thêm: trường đại học nguyễn trãi