... của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt

Câu hỏi:

10/06/2020 27,712

Bạn đang xem: ... của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt

A. Điện trở

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Điện trở của chạc dẫn càng nhỏ thì chạc dẫn bại dẫn năng lượng điện càng tốt

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức đích thị của lăm le luật Ôm là:

A. I=RU

B. I=UR

C. U=IR

D. U=RI

Câu 2:

Một chạc dẫn với năng lượng điện trở 50 Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp ý Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 9 với đáp án chịu được loại năng lượng điện với độ mạnh lớn số 1 là 300mA. Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 đặt điều thân thuộc nhị đầu chạc dẫn bại là:

A. 1500V

B. 15V

C. 60V

D. 6V

Câu 3:

Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện một đèn điện là một trong những,2A Lúc vướng nó nhập hiệu năng lượng điện thế 12V. Muốn độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện đèn điện gia tăng 0,3A thì hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu đèn điện tăng hoặc hạn chế bao nhiêu?

A. tăng 5V

B. tăng 3V

Xem thêm: sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế

C. hạn chế 3V

D. hạn chế 2V

Câu 4:

Nội dung lăm le luật Ôm là:

A. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn tỉ trọng với hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chạc dẫn và tỉ trọng với năng lượng điện trở của chạc.

B. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn tỉ trọng thuận với hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chạc dẫn và ko tỉ trọng với năng lượng điện trở của chạc.

C. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn tỉ trọng thuận với hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chạc dẫn và tỉ trọng nghịch ngợm với năng lượng điện trở của chạc.

D. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn tỉ trọng nghịch ngợm với hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chạc dẫn và tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở của chạc.

Câu 5:

Khi đặt điều nhập nhị đầu chạc dẫn một hiệu năng lượng điện thế 12V thì độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện nó là 0,5A. Nếu hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập năng lượng điện trở này là 36V thì độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập chạc dẫn này là bao nhiêu?

A. 1A

B. 1,5A

C. 2A

D. 2,5A

Câu 6:

Đơn vị này bên dưới đó là đơn vị chức năng của năng lượng điện trở?

A. Ôm

B. Oát

C. Vôn

Xem thêm: điểm cực trị là gì

D. Ampe