công thức toán lớp 4

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn luyện lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở công tác toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng tốt toán lớp 5.

Bài học tập này sachxua.edu.vn tiếp tục tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 các Việc, nội dung kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhằm những con cái ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức.

Bạn đang xem: công thức toán lớp 4

1. Ôn luyện về số bất ngờ.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số đem 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số đem 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số đem 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Số bất ngờ lớn số 1 ko có

- Hai số bất ngờ tiếp tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng lớn xoàng nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là một trong, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng lớn xoàng nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở nên lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở nên lớp nghìn

1.2.1. Cách phát âm số bất ngờ.

Để phát âm những số bất ngờ tao phát âm kể từ ngược thanh lịch cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần thanh lịch ngược theo thứ tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn hợp ý trở nên lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn hợp ý trở nên lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được cuống quýt lên n phen đôi khi những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một vài chính vày (n - 1) phen số hạng được cuống quýt lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n phen, đôi khi những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng ê bị giảm xuống một vài chính vày (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

 • Tổng của một vài lẻ và một vài chăn là một vài lẻ

 • Tổng của nhị số bất ngờ tiếp tục là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc rời n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được cuống quýt lên n phen và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài chính vày (n - 1) phen số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được cuống quýt lên n phen thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) phen số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được cuống quýt lên n phen đôi khi mang trong mình 1 quá số không giống bị giảm xuống n phen thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được cuống quýt lên n phen đôi khi, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được cuống quýt lên n phen và ngược lại nhập một tích mang trong mình 1 quá số bị giảm xuống n phen, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n phen (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích ê chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phen tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong quy tắc phân chia, nếu như số bị phân chia tăng hoặc giảm xuống n phen (n > 0) đôi khi số phân chia không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n phen.

 • Trong một quy tắc phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n phen (n > 0) đôi khi số bị phân chia không thay đổi thì thương giảm xuống n phen và ngược lại. 

 • Trong một quy tắc phân chia, số phân chia và số bị phân chia nằm trong tăng hoặc rời n phen thì thương ko thay đổi.

 • Trong một quy tắc phân chia đem dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được cuống quýt (giảm) n phen (n > 0) thì số dư cũng rất được cuống quýt (giảm) n phen.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2: Các số đem tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn cho tới 2

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 5: Các số đem tận nằm trong là 0, 5 thì phân chia không còn cho tới 5

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3: Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3 thì phân chia không còn cho tới 3.

 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 9: Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9 thì phân chia không còn cho tới 9.

2. Ôn luyện về phân số và những quy tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số vẫn cho tới.

 • Nếu phân chia cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số vẫn cho tới.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong khuôn số

Trong nhị phân số đem nằm trong khuôn số:

 •  Phân số này đem tử số nhỏ thêm hơn thì phân số ê nhỏ thêm hơn.
 • Phân số này đem tử số to hơn thì phân số ê to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số ê đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số đem nằm trong tử số:

 •  Phân số này đem khuôn số nhỏ thêm hơn thì phân số ê to hơn.
 •  Phân số này đem khuôn số to hơn thì phân số ê nhỏ thêm hơn.
 •  Nếu khuôn số đều bằng nhau thì nhị phân số ê đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn số, tao hoàn toàn có thể quy đồng khuôn số nhị phân số ê rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

2.4. Các quy tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số đem nằm trong khuôn số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi khuôn số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn số, tao quy đồng khuôn số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số ê.

  Xem thêm: kết quả 2.net

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số đem nằm trong khuôn số, tao trừ tử số của phân số loại nhất cho tới khuôn số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn số, tao quy đồng khuôn số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số ê.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở nên khuôn số, khuôn số trở nên tử số.

3. Ôn luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tao người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều cuống quýt 10 phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều xoàng 1/10 phen đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều cuống quýt 10 phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều xoàng 1/10 phen đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhị đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán lần số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

 • Muốn lần số tầm nằm trong của không ít số, tao tính tổng của những số ê, rồi lấy tổng ê phân chia cho tới số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ loại nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn luyện dạng lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn luyện lần nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số ê.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn luyện dạng toán bịa đặt tính của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai quy tắc tính tao triển khai kể từ cần qua loa trái

 • Ta theo thứ tự đem những tích riêng biệt loại 1, 2, 3… lúc đặt tính ghi nhớ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện tại quy tắc tính theo đuổi trật tự kể từ ngược qua loa cần.

 • Có đầy đủ 3 quy tắc tính nhập quy tắc phân chia gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cùng trừ.

 • Trong quy tắc phân chia đem dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng ê sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đuổi trật tự kể từ cần thanh lịch ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số bất ngờ tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng ê sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đuổi trật tự kể từ cần thanh lịch ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn luyện hình học

 • Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu rời chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu rời chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu cuống quýt một chiều này ê của hình chữ nhật lên từng nào phen thì diện tích S tiếp tục tạo thêm từng ấy phen.

 • Nếu rời một chiều này ê của hình chữ nhật lên từng nào phen thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tạo thêm a phen thì diện tích S tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD đem AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vày diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vày tích của phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia cho tới 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: đề thi hsg anh 8

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đấy là bài tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 nhằm canh ty những em ôn luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức đáp ứng cho tới học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo và huấn luyện toán online của sachxua.edu.vn để hiểu nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.