công thức tính phần trăm khối lượng

Công thức tính xác suất khối lượng là một trong những trong mỗi kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản nhập lịch trình Hóa học tập trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cách tính xác suất lượng nhưng mà Download.vn tiếp tục ra mắt nhập bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay bao gồm toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về lý thuyết, công thức tính phần trăm khối lượng chất hóa học, phương pháp tính tỉ số lượng của những thành phần nhập hợp ý hóa học, tính lượng của thành phần đem nhập một lượng hóa học vẫn biết tất nhiên ví dụ minh họa và những dạng bài bác luyện đem đáp án. Qua bại canh ty chúng ta học viên lớp 9 xem thêm, khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng nhằm giải thời gian nhanh những bài bác luyện Hóa học tập 9. Dường như chúng ta coi thêm thắt Cách phân biệt Oxit axit và Oxit bazơ.

Bạn đang xem: công thức tính phần trăm khối lượng

1. Phần trăm lượng là gì?

Phần trăm lượng tiếp tục cho biết thêm tỷ trọng xác suất của từng thành phần nhập hợp ý hóa chất.

Muốn lần xác suất lượng thì tao nên biết lượng mol của những thành phần nhập hợp ý hóa học theo đòi gam/mol Hay những số gam của những hóa học tạo nên trở thành hỗn hợp.

Phần trăm lượng được xem với cùng 1 công thức giản dị và đơn giản, này là lấy lượng của thành phần (hay hóa học tan) phân chia mang lại lượng của hợp ý hóa học (hay dung dịch).

2. Công thức tính xác suất lượng hóa học

Khi biết công thức của hợp ý hóa học vẫn mang lại học viên rất có thể tính bộ phận xác suất phụ thuộc vào lượng của những thành phần nhập hợp ý hóa học bại với những bước sau:

Bước 1: Tính lượng mol của hợp ý hóa học AxBy:

Bước 2: Tính số mol vẹn toàn tử của từng thành phần đem chứa chấp trong một mol hợp ý hóa học AxBy. 1 mol phân tử AxBy có: x mol vẹn toàn tử A và hắn mol vẹn toàn tử B.

- Tính lượng những thành phần chứa chấp trong một mol hợp ý hóa học AxBy.

mA = x.MA

mB = hắn.MB

- Thực hiện tại tính xác suất theo đòi lượng của từng thành phần theo đòi công thức:

\begin{array}{l}
\% {m_A} = \frac{{{m_A}}}{{{m_{{A_x}{B_y}}}}} \times 100\% \\
\% {m_B} = \frac{{{m_B}}}{{{m_{{A_x}{B_y}}}}} \times 100\% 
\end{array}

Hoặc %mB = 100% - %mA

Hoặc %mB = 100% - %mA

Lưu ý: Công thức bên trên rất có thể không ngừng mở rộng cho những hợp ý hóa học đem 3,4,... thành phần.

Ví dụ 1: Tính bộ phận % về lượng của thành phần Al nhập nhôm oxit Al2O3

Gợi ý đáp án

Ta có: Al = 27 => MAl = 27 g

Al2O3 = 2.27 + 3.16 = 102 => MAl 2 O 3 = 102 g

%mAl = 2.27/102.100% = 52,94%

Ta đem tể tính luôn luôn được % lượng của oxi đem trong

Al2O3 = 100% - 52,94% = 47,06%

Ví dụ 2: Xác ấn định bộ phận xác suất theo đòi lượng của những thành phần đem nhập hợp ý hóa học KNO3

Gợi ý đáp án:

Khối lượng mol của hợp ý chất: MKNO3 = 39 + 14 + 16.3 = 101 gam/mol

Trong 1 mol KNO3 có: 1 mol vẹn toàn tử K; 1 mol vẹn toàn tử N và 3 mol vẹn toàn tử O

Thành phần xác suất theo đòi lượng của những thành phần là:

%mK = 39.100%/101 = 36,8%

%mN = 14.100%/101= 13,8%

%mO = 16.3.100%/101= 47,6% hoặc %mO = 100% - (36,8% + 13,8%) = 47,6%

3. Tính tỉ số lượng của những thành phần nhập hợp ý chất

Từ công thức chất hóa học vẫn mang lại AxBy tao rất có thể lập được tỉ số lượng của những vẹn toàn tố:

mA : mB = x.MA : hắn.MB

Ví dụ: Xác ấn định tỉ số lượng của những thành phần cacbon và hidro nhập khí C2H4

Gợi ý đáp án

Ta có: C = 12.2 = 24 gam

H = 4.1 = 4

Trong 1 mol C2H4 đem 2 vẹn toàn tử C, 4 vẹn toàn tử H

mC : mH = 2.12 : 4.1 = 24 : 4 = 6: 1

Lưu ý: Nếu vẫn biết bộ phận % về lượng của những thành phần thì lập tỉ số theo đòi tỉ trọng bộ phận % nà, ví dụ như: Fe2O3 phía trên tao được %mFe = 70% và %mO = 30%. Khi bại mFe : mO = 7:3

4. Tính lượng của thành phần đem nhập một lượng hóa học vẫn biết

Nếu đem m là lượng của một hợp ý hóa học vẫn biết đem CTHH là AxBy tao rất có thể tính mA là lượng của thành phần A theo đòi công thức sau:

m_A=\frac{x.M_A}{M_{A_xB_y}}.m

Ví dụ: Tính lượng của thành phần đem nhập 8 g muối hạt đồng sunfat CuSO4

Gợi ý đáp án

Ta có: CuSO4 = 64 + 32 + 64 = 160 => MCuSO 4 = 160 g

m_O=\frac{4.16}{160}.8g=3,2\ g

5. Công thức tính bộ phận xác suất khối lượng 

Cách 1.

+ Tìm lượng mol của hợp ý chất

+ Tìm số mol vẹn toàn tử từng thành phần trong một mol hợp ý hóa học rồi quy về khối lượng

+ Tìm bộ phận xác suất những thành phần nhập hợp ý chất

Cách 2. Xét công thức hóa học: AxByCz

\% A = \frac{{x.{M_A}}}{{{M_{hc}}}}.100\% ; \% B = \frac{{y.{M_B}}}{{{M_{hc}}}}.100\% ; \% C = \frac{{z.{M_C}}}{{{M_{hc}}}}.100\%

Hoặc %C = 100% - (%A + %B)

Ví dụ: Photphat đương nhiên là phân lân ko qua chuyện chế biến đổi học tập, bộ phận đó là can xi photphat đem công thức chất hóa học là Ca3(PO4)2

Gợi ý đáp án

Bước 1: Xác ấn định lượng mol của hợp ý hóa học.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: Xác ấn định số mol vẹn toàn tử của từng vẹn toàn tó trong một mol hợp ý chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol vẹn toàn tử Ca, 2 mol vẹn toàn tử P.. và 8 mol vẹn toàn tử O

Bước 3: Tính bộ phận % của từng thành phần.

6. Lập công thức chất hóa học của hợp ý hóa học lúc biết bộ phận xác suất (%) về khối lượng

Các bước xác lập công thức chất hóa học của hợp ý chất

+ Cách 1: Tìm lượng của từng thành phần đem trong một mol hợp ý hóa học.

+ Cách 2: Tìm số mol vẹn toàn tử của thành phần đem trong một mol hợp ý hóa học.

+ Cách 3: Lập công thức chất hóa học của hợp ý hóa học.

\begin{array}{l}
\% A = \frac{{x.{M_A}}}{{{M_{hc}}}}.100\%  = > x = \frac{{{M_{hc}}.\% A}}{{{M_A}.100\% }}\\
 \% B = \frac{{y.{M_B}}}{{{M_{hc}}}}.100\%  = > hắn = \frac{{{M_{hc}}.\% B}}{{{M_B}.100\% }}\\
 \% C = \frac{{z.{M_C}}}{{{M_{hc}}}}.100\%  = > z = \frac{{{M_{hc}}.\% C}}{{{M_C}.100\% }}
\end{array}

Ví dụ: Một hợp ý hóa học khí đem bộ phận % theo đòi lượng là 82,35%N và 17,65% H. Xác ấn định công thức chất hóa học của hóa học bại. lõi tỉ khối của hợp ý hóa học khí với hidro vày 8,5.

Gợi ý đáp án

Khối lượng mol của hợp ý hóa học khí bằng: M = d, MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

{m_N} = \frac{{17.82,35}}{{100}} = 14gam; {m_H} = \frac{{17.17,56}}{{100}} = 3 gam

Số mol vẹn toàn tử của từng thành phần trong một mol hợp ý chất:

{n_N} = \frac{{{m_N}}}{{{M_N}}} = \frac{{14}}{{14}} = {1^{}}mol; {n_H} = \frac{{{m_H}}}{{{M_H}}} = \frac{3}{1} = {3^{^{}}}mol

Trong 1 phân tử hợp ý hóa học khí bên trên có: 1mol vẹn toàn tử N và 3 mol vẹn toàn tử H.

Công thức chất hóa học của hợp ý hóa học bên trên là NH3

7. Tính xác suất lượng lúc không biết khối lượng

Bước 1: Xác ấn định phương trình tính xác suất lượng nhập hợp ý chất

 • Viết phương trình khi chính thức giải bài bác toán: xác suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của hợp ý chất) x 100.
 • Đơn vị của nhị độ quý hiếm bên trên là gam bên trên mol (g/mol).
 • Khi đề bài bác ko mang lại lượng, chúng ta có thể dùng lượng mol nhằm tính xác suất lượng của thành phần.

Bước 2: Viết công thức hóa học

 • Nếu đề bài bác ko mang lại công thức chất hóa học của từng hợp ý hóa học, tất cả chúng ta rất cần phải viết lách bọn chúng đi ra.
 • Nếu đề bài bác mang lại công thức chất hóa học thì bỏ dở công đoạn này và gửi cho tới bước “Tìm lượng của từng vẹn toàn tố”.

Bước 3: Tìm lượng của từng thành phần nhập hợp ý hóa học.

 • Tra trọng lượng phân tử của từng thành phần nhập công thức chất hóa học bên trên bảng tuần hoàn
 • Khối lượng thành phần thông thường được viết lách bên dưới ký hiệu chất hóa học.
 • Viết đi ra lượng của từng thành phần nhập hợp ý hóa học.

Bước 4: Nhân vẹn toàn tử khối với tỷ số mol.

 • Xác ấn định số mol (tỷ số mol) của từng thành phần nhập hợp ý hóa chất.
 • Tỷ số mol được xem vày số lượng nhỏ bên dưới nhập công thức chất hóa học của hợp ý hóa học. Nhân vẹn toàn tử khối của từng thành phần với tỷ số mol.

Bước 5: Tính lượng tổng của hợp ý hóa học.

 • Cộng lượng của toàn bộ thành phần nhập hợp ý hóa học.
 • Có thể tính lượng tổng của hợp ý hóa học trải qua những lượng được xem theo đòi tỷ số mol. Con số này được xem là kiểu số nhập phương trình xác suất lượng.

Bước 6: Xác ấn định lượng thành phần cần thiết tính xác suất lượng.

 • Khi đề bài bác đòi hỏi lần “phần trăm khối lượng”, tức là chúng ta cần lần lượng của một thành phần rõ ràng nhập hợp ý hóa học theo đòi tỷ trọng xác suất với tổng lượng của toàn bộ những thành phần.
 • Xác ấn định và viết lách đi ra lượng của thành phần bại. Khối lượng này là lượng được xem theo đòi tỷ số mol. Số này đó là tử số nhập phương trình xác suất lượng.

Bước 7: Thay những thay đổi số nhập phương trình xác suất lượng.

Sau khi xác lập giá tốt trị của từng thay đổi số, chỉ việc thay cho nó vào phương trình được xác lập nhập bước đầu tiên tiên:

Phần trăm lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của hợp ý chất) x 100.

Bước 8: Tính xác suất lượng.

Bây giờ phương trình đã và đang được điền ăm ắp, chúng ta chỉ việc tính xác suất lượng.

Lấy lượng của thành phần phân chia mang lại tổng lượng hợp ý hóa học, rồi nhân với 100. Đây đó là xác suất lượng của thành phần nhập hợp ý hóa học.

8. Ví dụ công thức tính phần trăm khối lượng

Ví dụ 1: Tính bộ phận xác suất theo đòi lượng của những thành phần nhập hợp ý hóa học sau:

a) SO2

b) Fe2(SO4)3

Gợi ý đáp án

a) MSO 2 = 32 +16.2 = 64

1 mol SO2 có một mol S và 2 mol O

% S = mS/mSO 2 .100%= 32/64.100% = 50%

% O = 100% - %m S= 100% - 50% = 50%

b) MFe2(SO4)3 = 56.2 + (32+16.4).3 = 400

1 mol Fe2(SO4)3 đem chứa chấp 2 mol Fe, 12 mol O, 3 mol S

% mFe= mFe/400.100% = 56/400.100% = 28%

% mS= mS/400.100% = 24%

% mO= mO/400.100% = 48%

Ví dụ 2: Một loại phân bón chất hóa học đem bộ phận đó là KNO3 (K = 39; N = 14; O=16). Hãy tính phần trăm: %mK = ?; %mN = ?; %mO = ?

Gợi ý đáp án

+ Tính lượng Mol (M) của hợp ý hóa học : MKNO3= 39 +14 + (3.16) = 101

+ Trong 1 mol KNO3: có một mol vẹn toàn tử K; 3 mol vẹn toàn tử O; 1 mol vẹn toàn tử N

(Nói cách tiếp nhập 101g KNO3: đem 39 g K; 14 g N và 3.16 g O)

+ Tính bộ phận xác suất những thành phần đem nhập hợp ý hóa học Fe2(SO4)3

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

%mO ≈ 100% - (38,6% + 13,8%) = 47,6%

9. Bài luyện công thức tính phần trăm khối lượng

Bài 1: Tính bộ phận % lượng những thành phần đem nhập hợp ý hóa học sau:

a) NaCl

b) Al2O3

c) H2SO4

d) K2CO3

Gợi ý đáp án

a) NaCl

Khối lượng mol của hóa học vẫn cho: MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g

Thành phần xác suất (theo khối lượng) của những thành phần đem nhập hợp ý chất

%Na = (23.100)/58,5 = 39,32 %

%Cl = (35,5.100)/58,5 = 60,68%

b) Al2O3

Khối lượng mol của hóa học vẫn cho: MAl2O3 = 23.2+16.3 = 102

Thành phần xác suất (theo khối lượng) của những thành phần đem nhập hợp ý chất

%Al = (27.2.100)/102 = 52,94%

%O = (16.3.100)/102 = 47,06%

c) H2SO4

Khối lượng mol của hóa học vẫn cho: MH2SO4= 1. 2 + 32 + 16 . 4 = 98g

Thành phần xác suất (theo khối lượng) của những thành phần đem nhập hợp ý chất

%H = (1.2.100)/98 = 2,04%

%S = (32.100)/98 = 32,65%

%O = (16.4.100)/98 = 65,31%

d) Khối lượng mol của hóa học vẫn cho: MK2CO3= 39 . 2 + 16 . 3 = 138g

Thành phần xác suất (theo khối lượng) của những thành phần đem nhập hợp ý chất

%K = (39.2 .100)/138 = 56,5 %

%C = (12.100)/138 = 8,7%

%O = (16.3 . 100)/138 = 34,8%

Bài 2: Một hợp ý hóa học đem công thức chất hóa học C6H12O6. Hãy mang lại biết:

a) Khối lượng mol của hợp ý hóa học vẫn mang lại.

b) Thành phần xác suất theo đòi lượng của những thành phần đem nhập hợp ý hóa học.

Gợi ý đáp án

Khối lượng mol của hóa học vẫn cho: MC6H12O6 = 12.6 + 1.6 + 16.6 = 174

Thành phần xác suất (theo khối lượng) của những thành phần đem nhập hợp ý chất

%C = (12.6.100)/174 = 41,38%

%H = (1.12.100)174 = 6,9%

%O = 100% - 41,38% - 6,9% = 51,72%

Bài 3: Để tăng năng suất mang lại cây cỏ, một dân cày cho tới cửa hàng phân bón để sở hữ phân đạm. Cửa mặt hàng đem những loại phân đạm như sau: NH4NO3 (đạm 2 lá), (NH2)2CO (ure), (NH4)2SO4 (đạm 1 lá)? Theo em, nếu như bác bỏ dân cày mua sắm 500kg phân đạm thì nên chọn mua loại phân nào là là chất lượng tốt nhất?

Gợi ý đáp án

Tính dung lượng bộ phận % lượng của Nito trong những hợp ý chất

\begin{array}{l}
\% {N_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = \frac{{28}}{{132}}.100\% = 21,21\% \\
\% {N_{N{H_4}N{O_3}}} = \frac{{28}}{{80}}.100\% = 35\% \\
\% {N_{CO{{(N{H_2})}_2}}} = \frac{{28}}{{60}}.100\% = 46,67\% \\
\% {N_{N{H_4}Cl}} = \frac{{14}}{{53,5}}.100\% = 26,17\% 
\end{array}

Vậy thì rất có thể thấy dung lượng N nhập phân ure CO(NH2)2 là cao nhất

Bài 4: Trong những hợp ý hóa học sau, hợp ý hóa học nào là đem dung lượng Cu cao nhất: CuO, Cu2O, CuSO4.5H2O, Cu(OH)2, CuCl2?

Đáp án

Cu2O

Bài 5: So sánh bộ phận xác suất lượng Fe đem nhập 2 loại quặng sau: quặng Inmenit FeTiO3 và quặng Hematit Fe2O3.

Gợi ý đáp án

Quặng Inmenit đem %Fe = .100% = 36,84%

Quặng hematit đem %Fe = .100% = 70%

ð Quặng Hematit đem bộ phận xác suất lượng Fe nhiều hơn thế nữa đối với quặng Inmenit

Bài 6: Một người thực hiện vườn vẫn người sử dụng 250 gam NH4NO3 nhằm bón rau củ.

a) Tính trở thành phân xác suất của thành phần đủ dinh dưỡng nhập phân bón.

b) Tính lượng của thành phần đủ dinh dưỡng bón mang lại ruộng rau củ.

Gợi ý đáp án

a) Thành phần xác suất lượng của N nhập NH4NO3 bằng:

\%N\ =\frac{28}{80}.100\%=35\%

b) Khối lượng của thành phần đủ dinh dưỡng bón mang lại ruộng rau củ là:

Trong 80 gam NH4NO3 đem 28 gam N

Trong 250 gam NH4NO3 đem x gam N => x=\frac{28.250}{80}=87,5g\ N

Bài 7: Tính bộ phận xác suất (theo khối lượng) của những thành phần chất hóa học xuất hiện trong những hợp ý hóa học sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

b) N2O, NO, NO2

Gợi ý đáp án

a) MFe(NO3)2 = 56 + 14.2 + 16.3.2 = 180

%Fe = 56/180 .100% = 31,11%

%N = 28/180 .100% = 15,56%

%O = 100% - 31,11% - 15,56% = 53,33%

MFe(NO3)3 = 56 + 14.2 + 16.3.3 = 228

%Fe = 56/228 .100% = 24,56%

%N = 28/228 .100% = 12,28%

%O = 100% - 24,56% - 12,28% = 63,16%

Bài 8: Một hợp ý hóa học đem bộ phận những thành phần theo đòi lượng là: 40% Cu; 20% S và 40%O. Xác ấn định công thức chất hóa học của hóa học bại. lõi hợp ý hóa học đem lượng mol là 160g/mol.

Gợi ý đáp án

Trong 1 mol hợp ý hóa học (M = 160 gam/mol) thì:

mCu = 160.40% = 64 gam => nCu = 64:64 = 1mol

mS = 160.20% = 32 gam => nS = 32:32 = 1 mol

mO = 160.40% = 64 gam => nO = 64:16 = 4 mol

Vậy công thức của hợp ý hóa học là CuSO4

Bài 9: Hãy lần công thức chất hóa học của hóa học X đem lượng mol MX = 170 (g/mol), bộ phận những thành phần theo đòi khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, sót lại O.

Gợi ý đáp án

mN = 8,23.170/100 = 14 gam => nN = 14/14 = 1mol

mAg = 63,53.170/100 = 108 gam => nAg = 108/108 = 1mol

Số gam của O

%O = 100% - (63,53% + 8,23%) = 28,24%

mO = 28,24.170/100 = 48 gam => nO = 48/16 = 3 mol

Trong 1 phân tử hợp ý bên trên có: 1mol vẹn toàn tử N và 3 mol vẹn toàn tử O, 1 mol vẹn toàn tử Ag.

Công thức chất hóa học của hợp ý hóa học bên trên là AgNO3

Bài 10: Lập công thức chất hóa học của hợp ý hóa học A biết:

Phân khối của hợp ý hóa học là 160 đvC

Trong hợp ý hóa học đem 70% theo đòi lượng Fe, sót lại là oxi.

Gợi ý đáp án

%O = 100% - 70% = 30%

=> mO = 30.160/100 = 48 gam => nO = 48/16 = 3 mol

mFe = 70.160/100 = 112 gam => nFe = 2 mol

Trong 1 phân tử hợp ý bên trên có: 2mol vẹn toàn tử Fe và 3 mol vẹn toàn tử O.

Công thức chất hóa học của hợp ý hóa học bên trên là Fe2O3

10. Bài luyện áp dụng tự động luyện tập

Câu 1. Cho láo lếu kim loại tổng hợp loại Mg và Fe nhập H2SO4 loãng dư. Sau phản xạ , chiếm được 2,016 lít khí (đktc). Nếu mang lại láo lếu hợp ý này tính năng với FeSO4 dư thì lượng sắt kẽm kim loại tăng 1,68g. Tính lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo lếu hợp ý .

Câu 2. Cho 7,8 gam láo lếu hợp ý nhị sắt kẽm kim loại là Mg và Al tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư. Khi phản xạ kết thúc đẩy, người tao chiếm được 8,96 lít khí (đktc). Tính lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo lếu hợp ý thuở đầu.

Câu 3. Hòa tan 2,8 gam một sắt kẽm kim loại R đem hóa trị II vày một láo lếu hợp ý bao gồm 80 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M và 200 ml hỗn hợp HCl 0,2M chiếm được hỗn hợp A và V lít khí H2 (ở đktc). Để hòa hợp hỗn hợp A thì nên 100 ml hỗn hợp KOH 0,2M. Phát biểu nào là tiếp sau đây về Việc bên trên là ko đúng?

Câu 4. Cho láo lếu hợp ý bao gồm Fe và Cu nhập hỗn hợp AgNO3 cho tới khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X bao gồm nhị muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Hai muối hạt nhập X là

Câu 5. Cho láo lếu hợp ý bao gồm 0,02 mol Mg và 0,03 mol Al tính năng với V ml hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,1M. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và láo lếu kim loại tổng hợp loại Z. Cho toàn cỗ láo lếu hợp ý Z tính năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 0,336 lít khí H2 (đktc). Cho biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là bao nhiêu?

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Câu 6. Hòa tan không còn 17,05 gam láo lếu hợp ý Al và Zn cần thiết vừa phải đầy đủ 124,1 gam hỗn hợp HCl 25% chiếm được hỗn hợp muối hạt và khí ko color. Xác ấn định xác suất lượng Zn nhập láo lếu hợp ý đầu.

Câu 7. Hòa tan 18,4 gam Fe, Cu nhập hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít khí (đktc) chiếm được hỗn hợp muối hạt và 1 hóa học rắn ko tan. Phần trăm lượng Cu nhập láo lếu hợp ý đầu là bao nhiêu?

Câu 8. Hoà tan 10 gam láo lếu hợp ý 2 muối hạt cacbonat của kịm loại hoá trị II và III vày hỗn hợp HCl, tao chiếm được hỗn hợp X và 0,672 lít khí cất cánh đi ra (ở đktc). Tính lượng muối hạt chiếm được khi cô cạn hỗn hợp X.