công thức tính dung kháng

Câu hỏi:

05/07/2020 44,518

Bạn đang xem: công thức tính dung kháng

D. XC = 1/2πfC

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q=2fLr

B. Q=2Lrπ

C. Q=2fLrπ

D. Q=2πfl

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây sai:

A. Điện trở sở hữu vạch color là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở sức nóng sở hữu thông số dương, Lúc sức nóng phỏng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở đổi khác theo đuổi năng lượng điện áp, Lúc U tăng thì R tăng

D. Đối với quang quẻ năng lượng điện trở, Lúc độ sáng rọi vô thì R giảm

Câu 3:

Điện trở color sở hữu những vòng màu: nâu, đen giòn, nâu, kim nhũ sở hữu trị số năng lượng điện trở là:

A. R = 100Ω ± 5%

B. R = 101Ω ± 10%

C. R = 111Ω ± 20%

Xem thêm: một lớp học có 30 học sinh

D. Đáp án khác

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai:

A. Điôt tiếp lăn tay cho tới loại năng lượng điện nhỏ chuồn qua

B. Điôt tiếp mặt mũi chỉ cho tới loại năng lượng điện rộng lớn chuồn qua

C. Điôt ổn định áp dùng làm ổn định lăm le năng lượng điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu đổi khác loại xoay chiều

Câu 5:

Kĩ thuật năng lượng điện tử đảm nhận chức năng:

A. Điều khiển những quy trình sản xuất

B. Tự động hóa những quy trình sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Quy ước color nhũ vàng là:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 20%

Xem thêm: kể lại tâm trạng của em sau khi mắc lỗi với bạn lớp 9

D. Đáp án khác