công thức tính chu vi diện tích hình chữ nhật

Bài viết lách tiếp tục share cho tới phiên bản những kỹ năng về công thức và phương pháp tính diện tích S hình chữ nhật và chu vi chữ nhật tất nhiên bài bác luyện cơ phiên bản vận dụng canh ty những em học viên nắm rõ rộng lớn về Hình Chữ Nhật.

I. Hình Chữ Nhật và Các Dấu Hiệu Nhất Biết

Công Thức Tính Chu Vi và Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3

Trong hình học tập phảng nhưng mà những em được học tập kể từ lớp 3, lớp 5 và những lớp to hơn thì phương pháp tính chu vi, diện tích S hình trụ, hình vuông vắn, hình tam giác, hình bình hành, hình thang…. là những hình cơ phiên bản nhất nhưng mà những em nên học tập. Đây là kỹ năng cơ phiên bản nhất nhưng mà những em cần thiết ghi ghi nhớ nhằm học tập những lớp cao hơn nữa hoặc những việc làm kiến thiết kể từ giản dị cho tới phức tạp

Bạn đang xem: công thức tính chu vi diện tích hình chữ nhật

Trong nội dung bài viết này tiếp tục share cho tới những em công thức tính chu vi hình chữ nhật và diện tích S hình chữ nhật một cơ hội đúng mực, giản dị và dễ nắm bắt nhất. Bên cạnh đó, những mình thích mò mẫm gia sư Toán dạy dỗ kèm cặp tận nhà canh ty những con cái học tập chất lượng tốt rộng lớn hoặc xem thêm thêm thắt nhiều kỹ năng hoặc nữa bên trên trên đây nhé!

1. Định nghĩa và đặc điểm của hình chữ nhật

– Hình chữ nhật là 1 trong những hình tứ giác đem cả 4 góc đều là góc vuông và đem 2 cặp cạnh tuy vậy song nhau, hình chữ nhật là 1 trong hình tứ giác quánh biệt

– hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành và là 1 trong những hình thang cân nặng. Vì thế, hình chữ nhật đem toàn bộ những đặc điểm của 2 hình trên

– Trong hình chữ nhật thì 2 đàng chéo cánh có tính nhiều năm đều bằng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

– Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau và phân chia hình bình hành trở thành 4 tam giác cân

Hình Chữ Nhật và Các Dấu Hiệu Nhất Biết

ABCD là hình chữ nhật <=> ABCD là tứ giác đem những góc A = B = C = D

2. Các diếu hiệu nhật biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là hình học tập những em sẽ tiến hành học tập tương đối nhiều và đem thật nhiều phần mềm vô thực tiễn. Hình chữ nhật đem 4 tín hiệu phân biệt như sau :

– Là một hình bình hành có một góc vuông

– Là hình bình hành đem 2 đàng chéo cánh nhiều năm vì chưng nhau

– Là hình thang cân nặng đem tối thiểu 1 góc vuông

– Là một tứ giác đem 3 góc vuông

II. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật và Chu Vi Chữ Nhật

Công thức tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật là nhì công thức khởi điểm Lúc những em chính thức học tập về hình học tập. Nó cũng chính là 2 chỉ số cơ phiên bản và cần thiết theo đòi những em vô trong cả quy trình học tập vì vậy những em nên ghi ghi nhớ nhì công thức này.

Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật và Chu Vi Chữ Nhật

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Khái niệm : Chu vi của hình chữ nhật vì chưng tổng vốn chiều và chiều rộng lớn nhân với 2

( hoặc : chu vi của hình chữ nhật vì chưng nhì phiên độ quý hiếm của tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình )

Công thức tính chu vi :

Chu vi hình chữ nhật Phường = (A + B) X 2

– Ký hiệu :

+ Phường là chu vi

+ A là chiều dài

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 7 cánh diều

+ B là chiều rộng

Bài luyện ví dụ : Cho hình chữ nhật ABCD đem chiều nhiều năm AB là 8cm, chiều rộng lớn BD là 5cm. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật ABCD

Bài giải : vận dụng công thức tính chu vi của hình chữ nhật tớ đem :

P = (AB + BD) X 2 = (8 + 5) X 2 = 26cm

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

2. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Khái niệm  : Diện tích hình chữ nhật được xem vì chưng tích của chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn của hình

Công thức tính diện tích :

Diện tích hình chữ nhật S = A X B

– Ký hiệu :

+ S là diện tích

+ A là chiều nhiều năm của hình

+ B là chiều rộng lớn của hình

Bài luyện ví dụ : Cho hình chữ nhật ABCD đem chiều nhiều năm AB là 8cm, chiều rộng lớn BD là 5cm. Hãy tính diện tích S của hình chữ nhật ABCD ê.

Bài giải : vận dụng công thức tính năng lượng điện của hình chữ nhật tớ đem :

P = AB X BD = 8 X 5 = 30cm

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

III. Bài Tập Về Liên Quan Đến Diện Tích và Chu Vi Hình Chữ Nhật

Sau đó là một số trong những bài bác luyện vận dụng cho tới những kỹ năng về chu vi hình chữ nhật và diện tích S hình chữ nhật phía trên. Có thật nhiều ví dụ tuy nhiên nội dung bài viết tiếp tục thể hiện những ví dụng nổi bật nhất canh ty những em học viên tiếp cận được những dạng bài bác luyện.

 

Xem thêm: sgk khtn 7 kết nối tri thức

>> Công Thức Tính Chu Vi và Diện Tích Hình Chữ Nhật

>> Công Thức Tính Diện Tích Hình Tròn, Chu Vi Hình Tròn | Bài Tập

>> Công Thức Diện Tích Hình Thang, Chu Vi Hình Thang & Bài Tập