công thức tính chu kỳBài ghi chép phương pháp tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc.

Cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kỳ

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn vô vật nặng nề với lượng m = 0,1kg. Kích mến mang đến vật xê dịch điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 2: Một con cái rung lắc xoắn ốc với lượng ko đáng chú ý, chừng cứng là K, xoắn ốc treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng nề với lượng m. Ta thấy ở địa điểm thăng bằng xoắn ốc giãn nở ra một quãng 16cm. Kích mến mang đến vật xê dịch điều tiết. Xác quyết định tần số của con cái rung lắc xoắn ốc. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 3: Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính cứng là K, Một đầu gắn thắt chặt và cố định, một đầu gắn kèm với vật nặng nề với lượng m. Kích mến mang đến vật xê dịch, nó xê dịch điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp hai lượng của vật và tách chừng cứng lên đường gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc xoắn ốc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm lên đường gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi thuở đầu của con cái rung lắc xoắn ốc là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lý 12 với đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc sau khoản thời gian thay cho thay đổi lượng và chừng cứng của xoắn ốc.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài kiểu 1: Lò xo K gắn vật nặng nề m1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1. Còn Khi gắn vật nặng nề mét vuông thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T2

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài kiểu 2: Lò xo K gắn vật nặng nề m1 thì xê dịch với tần số ƒ1. Còn Khi gắn vật nặng nề mét vuông thì xê dịch với tần số ƒ2

Xác quyết định tần số xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xác quyết định tần số xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xác quyết định tần số xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 vô xoắn ốc và mang đến xê dịch thì chu kỳ luân hồi xê dịch là 0,3s. Khi gắn vật với lượng m2 vô xoắn ốc bên trên và kích ứng mang đến xê dịch thì nó xê dịch với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật với lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó xê dịch với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Khi gắn vật với lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho xoắn ốc ko có tính nhiều năm lo, tách xoắn ốc thực hiện n đoạn, mò mẫm chừng cứng của từng đoạn. Ta với công thức tổng quát lác sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính nhiều năm tăng từng nào chuyến thì chừng cứng giảm xuống từng ấy chuyến và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường phù hợp ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), vô đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Hệ quả:

Một xoắn ốc (lo, ko) tách rời khỏi thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn vô xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật cơ vô xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì Khi gắn vật m vô 2 xoắn ốc bên trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Trường phù hợp ghép tuy nhiên song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy nhiên với nhau. Khi đó, tao được một hệ có độ cứng

Ghép tuy nhiên song độ cứng tăng.

Vật m gắn vô xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật cơ vô xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì Khi gắn vật m vô 2 xoắn ốc bên trên ghép tuy nhiên song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính nhiều năm l = 50 centimet, chừng cứng K = 50 N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 2 phần với chiều nhiều năm theo lần lượt là l1 = trăng tròn centimet, l2 = 30 centimet. Tìm chừng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 2: Một xoắn ốc với chiều nhiều năm lo, chừng cứng Ko = 100N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác quyết định chừng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Tương tự động mang đến k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, xoắn ốc 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy nhiên song 2 xoắn ốc thì chừng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì xoắn ốc ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái rung lắc xoắn ốc xê dịch điều hoà theo dõi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm thăng bằng xoắn ốc dãn 4 centimet. Bỏ qua chuyện từng ma mãnh sát, lấy g = π2 = 10. Kích mến mang đến con cái rung lắc xê dịch điều hoà theo dõi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn xoắn ốc bị nén vô một chu kì vì chưng 0,1 (s). Biên chừng xê dịch của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Thời gian tham xoắn ốc bị nén vô một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi giắt vật m vào trong 1 xoắn ốc k1, thì vật m xê dịch với chu kì T1 = 0,6s. Khi giắt vật m vô xoắn ốc k2, thì vật m xê dịch với chu kì T2 = 0,8s. Khi giắt vật m vô hệ nhì xoắn ốc k1 ghép tiếp nối đuôi nhau k2 thì chu kì xê dịch của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là chừng cứng Khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 3. Hai xoắn ốc với chiều nhiều năm cân nhau chừng cứng ứng là k1, k2. Khi giắt vật m vào trong 1 xoắn ốc k1, thì vật m xê dịch với chu kì T1 = 0,6 s. Khi giắt vật m vô xoắn ốc k2, thì vật m xê dịch với chu kì T2 = 0,8 s. Khi giắt vật m vô hệ nhì xoắn ốc k1 tuy nhiên song với k2 thì chu kì xê dịch của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Khi ghép tuy nhiên song 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một xoắn ốc có tính cứng 90 N/m với chiều nhiều năm l = 30 centimet, được tách trở nên nhì phần theo lần lượt với chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhì phần vừa vặn tách theo lần lượt là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo lần lượt là chừng cứng của 2 xoắn ốc với chiều nhiều năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D

Câu 5. Con rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nặng nề treo bên dưới cái xoắn ốc nhiều năm, với chu kì xê dịch là T. Nếu xoắn ốc bị sút giảm 2/3 chiều nhiều năm thì chu kì xê dịch của con cái rung lắc mới nhất là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn vô xoắn ốc có tính cứng k thì nó xê dịch với chu kì T. Hỏi nên tách xoắn ốc bên trên trở nên từng nào phần cân nhau nhằm Khi treo trái khoáy cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì xê dịch có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử tách xoắn ốc trở nên n phần cân nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn vô xoắn ốc có tính cứng k thì nó xê dịch với chu kì T. Cắt xoắn ốc bên trên trở nên 3 phần với chiều nhiều năm theo như đúng tỉ lệ thành phần 1:2:3. Lấy phần sớm nhất và treo trái khoáy cầu vô thì chu kì xê dịch có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần sớm nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi cơ

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính nhiều năm 120 centimet. Cắt hạ chiều nhiều năm thì chu kì xê dịch mới nhất chỉ vì chưng 90% chu kì xê dịch thuở đầu. Tính chừng nhiều năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử chừng nhiều năm mới nhất là l' = n.l, Khi cơ k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con rung lắc xoắn ốc với chiều nhiều năm trăng tròn centimet và vật nặng nề lượng m, xê dịch điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu tách quăng quật xoắn ốc lên đường một quãng 15 centimet thì con cái rung lắc tiếp tục xê dịch điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ nhiều năm còn sót lại của xoắn ốc là 5 (cm) suy rời khỏi chừng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai xoắn ốc k1, k2 với nằm trong chừng nhiều năm. Một vật nặng nề M lượng m Khi treo vô xoắn ốc k1 thì xê dịch với chu kì T1 = 0,3 s , Khi treo vô xoắn ốc k2 thì xê dịch với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhì xoắn ốc cùng nhau trở nên một xoắn ốc nhiều năm gấp hai rồi treo vật nặng nề M vô thì M tiếp tục bởi động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba xoắn ốc với chiều nhiều năm cân nhau có tính cứng theo lần lượt là trăng tròn N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối đuôi nhau. Một đầu thắt chặt và cố định gắn kèm với vật với lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì xê dịch của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 lo sợ xo giắt tiếp nối đuôi nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 12. Hai xoắn ốc với nằm trong chừng nhiều năm. Một vật nặng nề M lượng m Khi treo vô xoắn ốc thì xê dịch với chu kì , Khi treo vô xoắn ốc thì xê dịch với chu kì . Nối nhì xoắn ốc cùng nhau cả nhì đầu và để được một xoắn ốc nằm trong chừng nhiều năm, một đầu gắn thắt chặt và cố định, đầu còn sót lại treo vật nặng nề M thì chu kì xê dịch của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Khi ghép tuy nhiên song 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 12 với vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều nhiều năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình xê dịch của Con rung lắc lò xo

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc với câu nói. giải (Phần 1)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc với câu nói. giải (Phần 2)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc với câu nói. giải (Phần 3)

  Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo cực tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.sachxua.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp