công thức mức cường độ âm

Trong bài xích lý thuyết sóng âm, tớ đang được rằng cụ thể về phần công thức độ mạnh âm. Trong nội dung bài viết này tớ tiếp tục ôn lại lý thuyết, công thức phần này, và thực hiện tăng bài xích tập dượt nhằm gia tăng kỹ năng.

Bạn đang xem: công thức mức cường độ âm

I. Nhắc lại

1. Cường phỏng âm

Cường phỏng âm: Cường phỏng âm là tích điện của sóng âm truyền qua chuyện một đơn vị chức năng diện tích S được đặt điều vuông góc với phương truyền âm.

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm 1

Trong đó: P: năng suất của mối cung cấp âm

R: Khoảng cơ hội kể từ điểm đang được xét tời mối cung cấp âm

Mẫu số của công thức mặt mũi vế phải: Diện tích của hình cầu (Khi tiếng động phân phát rời khỏi thì toàn bộ từng điểm xung quanh mối cung cấp âm tạo nên trở nên mặt phẳng của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng làm đối chiếu độ mạnh âm I (cường phỏng âm bên trên 1 điều nào là đó) với độ mạnh âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nấc độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm bên trên 2 điểm

Gọi nấc độ mạnh âm bên trên A là LA, nấc độ mạnh âm bên trên B là LB

Lý thuyết sóng âm 6

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm ứng so với tiếng động sở hữu độ mạnh 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh là từng nào biết âm sở hữu nấc độ mạnh âm là trăng tròn dB?

Giải:

Gọi độ mạnh âm là I

Ta sở hữu L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh vày 100

3. Một loại loa sở hữu năng suất 1W Lúc há không còn năng suất. Cường phỏng âm bên trên điểm cơ hội loại loa 4 m là?

Giải: Cường phỏng âm: I=P/(r^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm phân phát sóng cầu vô không khí. Cho rằng không tồn tại sự hít vào hoặc hành động tự nhiên âm. Nếu một điểm cơ hội mối cung cấp âm 1 m sở hữu nấc độ mạnh âm là 70 dB thì bên trên điểm cơ hội mối cung cấp âm 5 m sở hữu nấc độ mạnh âm vày bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm bên trên một điểm vô không khí được xác lập vày công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(IoR^2)

Theo bài xích rời khỏi tớ có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

Xem thêm: sơ đồ điện là gì

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nấc độ mạnh âm cần thiết dò xét vày 56 dB

5. Một cái loa phân phát rời khỏi tiếng động đẳng phía vô không khí. hiểu độ mạnh âm bên trên điểm cơ hội loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm năng suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một mối cung cấp âm tạo ra độ mạnh âm bên trên A và B theo thứ tự là IAIB. Mối contact thân ái nấc độ mạnh âm bên trên A và B là?

Giải: Trong phần lý thuyết tớ đang được triệu chứng minh

LaLb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một mối cung cấp đặt điều bên trên O vô môi trường thiên nhiên đẳng phía. Hai điểm A và B vô môi trường thiên nhiên tạo nên với O trở nên một tam giác đều. Mức độ mạnh bên trên A và B đều vày 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn số 1 đạt được bên trên một điểm bên trên đoạn AB vày bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Trên đoạn AB, nấc độ mạnh âm đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên H

Trong tam giác đều OAB, tớ có:

Công thức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm bên trên H:

Công thức độ mạnh âm

Một mối cung cấp âm đẳng phía phân phát rời khỏi kể từ O. Gọi M và N là nhì điểm phía trên và một phương truyền và ở và một phía đối với O. Mức độ mạnh âm bên trên M là 40 dB, bên trên N là trăng tròn dB. Tính nấc độ mạnh âm bên trên M lúc để mối cung cấp âm bên trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên ko hít vào âm.

Giải:

Ta có:

Công thức độ mạnh âm

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN cơ hội MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm bên trên M lúc để mối cung cấp âm bên trên I:

Công thức độ mạnh âm

8. Trong môi trường thiên nhiên đẳng phía và ko hít vào âm, sở hữu 3 điểm trực tiếp sản phẩm theo gót trật tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. Khi đặt điều bên trên A một mối cung cấp âm phân phát rời khỏi năng suất Phường thì nấc độ mạnh âm bên trên B là 100 dB. Bỏ mối cung cấp âm bên trên A, đặt điều bên trên B một mối cung cấp phân phát âm năng suất 2P thì nấc độ mạnh âm bên trên A và C vày bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Một điểm M cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng d sở hữu độ mạnh âm I, cho tới mối cung cấp âm dịch fake xa vời điểm M một quãng 50 m thì độ mạnh âm hạn chế 9 đợt. Khoảng cơ hội d lúc đầu vày bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Xem thêm:

Tóm tắt công thức sóng âm không hề thiếu và bài xích tập dượt sở hữu đáp án

Xem thêm: điểm chuẩn thương mại 2022