công thức hiện tại đơn

Hiện bên trên đơn là gì?

Định nghĩa: Hiện bên trên đơn là thì được dùng nhằm thao diễn mô tả một thói quen/hành động lặp chuồn tái diễn vô lúc này hoặc chân lý, điều phân biệt.

Bạn đang xem: công thức hiện tại đơn

Đây là dạng thì đơn giản và giản dị nhất tuy nhiên là nền tảng nhằm chúng ta học tập những thì không giống. Vì thế, chúng ta cần thiết lưu ý thực hành thực tế khá đầy đủ nhằm ghi ghi nhớ bài học kinh nghiệm nữa nhé!

Công thức lúc này đơn

1. Câu khẳng định

ST Động kể từ tobe Động kể từ thường
Công thức


S + am/ is/ are+ N/ Adj

- I + am

- He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm điểm được + is

- You/ We/ They/ Danh kể từ số nhiều + are

S + V(s/es)

- I/ We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + V(nguyên thể)

- He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm điểm được + V(s/es)

Ví dụ

- I am an engineer. (Tôi là một trong những kỹ sư.)

- He is a lecturer. (Ông ấy là một trong những giáo viên.)

- The siêu xe is expensive. (Chiếc xe hơi này vô cùng nhiều tiền.)

- They are students. (Họ là SV.)

- I often go to tát school on foot. (Tôi thông thường đi dạo cho tới ngôi trường.)

- She does yoga every evening. (Cô ấy tập dượt yoga từng tối.)

- The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)

Lưu ý:

- Với những kể từ với tận nằm trong là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi sử dụng với ngôi số không nhiều, tăng đuôi “es”. (go -goes; bởi – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes )

- Với những kể từ với tận nằm trong là “y” thì khi sử dụng với ngôi số không nhiều, vứt “y” và tăng đuôi “ies” (copy – copies; study – studies)

- Với những kể từ sót lại, tăng đuôi “s”. (see – sees; play – plays,…)

Video học tập thì lúc này đơn

2. Câu phủ định

 

Động kể từ “to be”

Động kể từ chỉ hành động

Công thức

S + am/are/is + not +N/ Adj

S + do/ does + not + V(nguyên thể)

(Trong đó: “do”, “does” là những trợ động kể từ.)

Chú ý

(Viết tắt)

is not = isn’t

are not = aren’t

do not = don’t

does not = doesn’t

Ví dụ

• I am not an engineer. (Tôi ko nên là một trong những kỹ sư.)

• He is not (isn’t) a lecturer. (Ông ấy ko nên là một trong những giáo viên.)

• The siêu xe is not (isn’t) expensive. (Chiếc xe hơi ko nhiều tiền.)

• They are not (aren’t) students. (Họ ko nên là SV.)

• I bởi not (don’t) often go to tát school on foot. (Tôi ko thông thường đi dạo cho tới ngôi trường.)

• She does not (doesn’t) bởi yoga every evening. (Cô ấy ko tập dượt yoga từng tối.)

• The Sun does not (doesn’t) phối in the South.  (Mặt trời ko lặn ở phía Nam.)


Đối với Câu phủ quyết định, phần động kể từ thông thường, chúng ta vô cùng hoặc phạm phải lỗi thêm “s” hoặc “es” phía sau động từ. Các chúng ta chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể - ko chia)

Ví dụ:

Câu sai: She doesn’t likes chocolate. (Sai vì thế đang được với “doesn’t” tuy nhiên động kể từ “like” vẫn đang còn đuôi “s”)

=> Câu đúng: She doesn’t lượt thích chocolate.

3. Câu nghi ngờ vấn

a. Câu nghi ngờ vấn dùng trợ động kể từ (Câu căn vặn Yes/ No)

Động kể từ to tát “be”

Động kể từ chỉ hành động

Công thức

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A:

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

A:

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ

Q: Are you an engineer? (Bạn liệu có phải là kỹ sư không?

A: Yes, I am. (Đúng vậy)

    No, I am not. (Không phải)

Q: Does she go to tát work by taxi? ( ấy đi thực hiện vì thế xe taxi nên không?)

A: Yes, she does. (Có)

     No, she doesn’t. (Không)

b. Câu nghi ngờ vấn dùng kể từ căn vặn chính thức vì thế Wh-

Động kể từ to tát “be”

Động kể từ chỉ hành động

Công thức

Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….?

Ví dụ

- Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

- Who are they? (Họ là ai?)

- Where bởi you come from? (Bạn tới từ đâu?)

- What bởi you do? (Bạn thực hiện nghề nghiệp gì?)

4. Dấu hiệu nhận biết

Trạng kể từ chỉ tần suất

always, constantly                                 

usually, frequently

often, occasionally

sometimes

seldom, rarely

every day/ week/ month ...

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, bởi IELTS Fighter biên soạn, với đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 tài năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua quýt trên đây ĐK nhận nhé: https://quatang.sachxua.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Cách sử dụng lúc này đơn

1. Cách sử dụng vô tình huống thường

Thì lúc này đơn được dùng để:

 

Ví dụ

Phân tích

Chức năng 1.

Diễn mô tả một thói thân quen hoặc hành vi lặp chuồn tái diễn vô hiện nay tại

Ví dụ 1:

- I usually (get) …… up at 6 a.m. (Tôi thông thường thức dậy vô 6 giờ sáng sủa.)

A. get

B. am getting

C. will get

Có kể từ tín hiệu usually, everyday chỉ những thói thân quen thông thường xảy ra

® Cần điền thì lúc này đơn

® Loại B. am getting và C. will get

® Chọn A. Get

Chức năng 2.

Diễn mô tả một chân lý, thực sự hiển nhiên

Ví dụ 2:

- The Earth (move) ….. around the Sun. (Trái Đất xoay quanh Mặt Trời)

A. moved

B. moves

C. will move

Trái Đất luôn luôn trực tiếp tảo xung xung quanh Mặt Trời, cơ là việc thiệt phân biệt và sẽ không còn khi nào thay cho đổi

® Loại A. moved và C. will move

® Chọn B. moves

Chức năng 3.

Nói về một chương trình đã có sẵn trước, công tác, thời hạn biểu cố định

VD: train (tàu), plane (máy bay),...

Ví dụ 3:

- The plane (land) …… at 10 a.m. tomorrow. (Máy cất cánh hạ cánh khi 10 giờ sáng sủa mai.)

A. will land

B. landed

C. lands

Tuy giờ hạ cánh là 10 sáng sủa mai, tuy nhiên đó là chương trình đang được thắt chặt và cố định và ko thay cho đổi

® Sử dụng thì Hiện bên trên đơn

® Chọn C. lands

Chức năng 4.

Sử dụng vô câu ĐK loại I

Ví dụ 4:

- If I (pass)…… this exam, my parents will take bủ to tát London. (Nếu tớ đỗ kỳ ganh đua này, cha mẹ tớ tiếp tục trả tớ cho tới London.)

A. pass

B. passed

C. will pass

Đây là câu ĐK loại I, mệnh đề chứa chấp If dùng thì Hiện bên trên đơn

® Loại B. passed và C. will pass

® Chọn A. pass

Trong cách dùng thì lúc này đơn thông thường xuất hiện nay những trạng kể từ chỉ gia tốc cơ phiên bản như: always, usually, often, sometimes, rarely, everyday, once a month, in the morning, once in a xanh lơ moon

Tuy nhiên, những từ/cụm kể từ bên trên khá thịnh hành và nhàm ngán, Khi đi vào câu vô IELTS cũng chỉ dùng 1 cấu hình là S + adverb + verb, tạo nên sỹ tử ko thể hiện nay được sự nhiều chủng loại về ngữ pháp. Nên hãy tìm hiểu thêm những cụm kể từ thay cho thế sau đây.

2. Một số cụm kể từ thay cho thế hoặc nhằm dùng vô bài bác ganh đua IELTS

Để nhiều chủng loại ngữ pháp, IELTS Fighter khuyên răn những bạn:

  • KHÔNG CẦN nên dùng liên tiếp.
  • Tìm những câu trở thành ngữ, những cơ hội rằng hoặc hơn thế. Dưới đó là một vài cụm kể từ dễ dàng “ghi điểm” tuy nhiên những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm.

(to) have one’s moments

= sometimes

I am not usually lazy, but I have my moments.

(every) now and then/again

= sometimes

I have to tát cut down on my sugar intake, but every now and then I indulge myself with some quality dark chocolate.

like clockwork

= always

My father walks the dog every morning like clockwork.

3. Cách dùng của thì lúc này đơn vô bài bác ganh đua IELTS

a. Mở đầu Speaking part 1/2/3 và Writing task một nửa.

Ví dụ:

I am a third-year student in Internal Auditing. (Tôi đang được là SV năm loại tía học tập ngành Kiểm toán nội cỗ.) (Mở đầu - Speaking part 1)

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào cần vương là gì

Well, my most favorite item of clothing is the yellow crop-top. (Món vật tôi mến nhất là cái áo crop-top gold color.) (Mở đầu - Speaking part 2 – “Describe your most favorite item of clothing” – Mô mô tả số vật tuy nhiên chúng ta yêu thương mến nhất)

I think students should go to tát universities rather than thở vocational training courses. (Tôi cho là SV nên học tập ĐH rộng lớn là học tập nghề nghiệp.) (Mở đầu – Speaking part 3)

b. Mô mô tả thực sự vô Speaking part 1/2/3

Ví dụ:

Advertisements are very relaxing and eye-catching. (Quảng cáo vô cùng mang ý nghĩa vui chơi giải trí và đã mắt.) (Sự thật)

Lady Gaga is famous all over the world. (Lady Gaga phổ biến bên trên toàn trái đất.) (Sự thật)

Hãy coi tức thì nội dung bài viết Các thì vô giờ đồng hồ Anh với công thức, cơ hội học tập hiệu suất cao, ghi nhớ lâu nhé!

Bài tập dượt lúc này đơn với đáp án

Dưới đó là một vài bài bác tập dượt, chúng ta coi đáp án ở đàng sau.

Exercise 1. Chuyển thay đổi những câu mang đến sẵn lịch sự thể xác minh, phủ quyết định và nghi ngờ vấn.

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể nghi ngờ vấn

We go shopping every weekend.

Does it rain every afternoon in the hot season?

They don’t lượt thích to tát lỗ out during weekdays.

The Earth revolves around the Sun.

She only eats fish.

How often bởi they watch movie?

Does he drink tea for breakfast?

I don’t know how to tát play piano.

Your exam starts at 09:00.

Is London a large city?

Exercise 2. Chia động kể từ vô ngoặc.

1. My brother always ................................ Saturday dinner. (make)

2. Ruth ................................ eggs; they ................................ her ill. (not eat; make)

3. "Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)

4................................ Mark ................................ to tát school every day? (go)

5................................ your parents ................................ your boyfriend? (like)

6. How often ................................ you ................................ hiking? (go)

7. Where ................................ your sister ................................? (work)

8. Ann ................................. usually ................................ lunch. (not have)

9. Who ................................ the ironing in your house? (do)

10. We ................................ out once a week. (hang)

Exercise 3. Hoàn trở thành những câu sau (Sử dụng thể xác minh hoặc phủ định).

Ví dụ:

0. Claire is very open-minded. She knows (know) lots of people.

-> We've got plenty of chairs, thanks. We don't want(not want) any more.

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.

2. Most students live quite close to tát the college, ví they ......................... (walk) there every day.

3. How often ................................ you ................................ (look) in a mirror?  

4. I've got four cats and two dogs. I  ................................ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.

6. What's the matter? You ................................ (look) very happy.

7. Don't try to tát ring the bell. It ................................ (work).

8. I hate telephone answering machines. I just ................................  (like) talking to tát them.

9. Matthew is good at basketball. He ................................ (win) every game.

10. We always travel by bus. We ................................ (own) a siêu xe.

Exercise 4.  Chia những động kể từ sau ở thì lúc này đơn sẽ tạo trở thành một bài bác IELTS Writing task 1 với nghĩa.

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to tát produce concrete for building purposes.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

bài tập dượt thì lúc này đơn

Write at least 150 words.

The diagrams (1-illustrate) …………………. the way in which cement is made and how it is then used in the process of making concrete. Overall, limestone and clay (2-pass) ……………... through four stages before being bagged ready for use as cement which then (3-account) …………………. for 15% of the four materials used to tát produce concrete. While the process of making cement (4-use) …………………. a number of tools, the production of concrete (5-require) …………………. only a concrete mixer.

In the first stage of making cement, limestone and clay (6-be) …………….. crushed together to tát size a powder. This powder (7-be) ……………… then combined in a mixer before passing into a rotating heater which (8-have) ………………… constant heat applied at one kết thúc of the tube. The resulting mixture is ground in order to tát produce cement. The final product is afterwards put into bags ready to tát be used.

Regarding the second diagram, concrete (9-consist) ……………………… of mainly gravel, which is small stones, and this makes up 50% of the ingredients. The other materials used are sand (25%), cement (15%) and water (10%). These are all poured into a concrete mixer which continually rotates to tát combine the materials and ultimately produces concrete.

(187 words, Band 9.0)

Exercise 5: Cho dạng chính của những kể từ vô ngoặc sẽ tạo trở thành câu với nghĩa.

1. It (be)………………a fact that smart phone (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..to tát some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish)…………………….at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Ho Chi Minh City (be)………..very friendly and they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I lượt thích oranges and she (like)……………..apples.

9. My mom and my sister (cook)…………………….lunch everyday.

10. They (have)…………………breakfast together every morning.

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể nghi ngờ vấn

We go shopping every weekend.

We don’t go shopping every weekend.

Do we/ you go shopping every weekend?

It rains every afternoon in the hot season.

It doesn’t rain every afternoon in the hot season.

Does it rain every afternoon in the hot season?

They lượt thích to tát lỗ out during weekdays.

They don’t lượt thích to tát lỗ out during weekdays.

Do they lượt thích to tát lỗ out during weekdays?

The Earth revolves around the Sun.

The Earth doesn’t revolve around the Sun.

Does the Earth revolve around the Sun?

She only eats fish.

She doesn't eat fish only.

Does she only eat fish?

They watch movie every weekend.

They don’t watch movie every weekend.

How often bởi they watch movie?

He drinks tea for breakfast.

He doesn’t drink tea for breakfast.

Does he drink tea for breakfast?

I know how to tát play piano.

I don’t know how to tát play piano.

Do you know how to tát play piano?

Your exam starts at 09:00.

Your exam doesn’t start at 09:00.

Does your exam start at 09:00?

London is a large thành phố.

London isn’t a large thành phố.

Is London a large city?

 Exercise 2.

1. makes

2. doesn’t eat; make

3. don’t smoke

4. Does …… go

5. Do …… like

6. bởi ….go

7. does … work

8. doesn’t … have

9. does

10. hang

 Exercise 3.

1. doesn’t speak

2. walk

3. bởi …look

4. love

5. doesn’t eat

6. look

7. doesn’t work

8. like

9. wins

10. don’t own

Exercise 4.

1. illustrate

2. pass

3. accounts

4. uses

5. requires

6. are

7. is

8. has

9. consists

Exercise 5:

1. is, helps

2. travel

3. finishes

4. doesn’t eat, is

5. are, smile

6. starts

7. doesn’t study

8. likes

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

9. cook

10. have

Vậy là bài học kinh nghiệm về thì lúc này đơn - thì dễ dàng nhất vô giờ đồng hồ Anh đang được hoàn thành xong rồi. Các chúng ta ghi nhớ thực hiện bài bác tập dượt khá đầy đủ nhằm đáp ứng nằm trong được thì và ghi nhớ rõ rệt rộng lớn. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt và đạt điểm cao!