công thức định luật 2 newton

Định luật II Newton là 1 kiến thức và kỹ năng hết sức cần thiết vô cơ vật lý. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu về nội dung và công thức lăm le luật II Newton. Trong khi sẽ sở hữu được những bài xích luyện tự động luận kèm theo nhằm ôn luyện. Cùng VUIHOC theo dõi dõi nhé!

1. Phát biểu nội dung lăm le luật 2 Newton

Nội dung lăm le luật II Newton: Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực ứng dụng lên vật. Độ rộng lớn của tốc độ tỉ trọng thuận với sự cân đối của lực và tỉ trọng nghịch ngợm với lượng của vật.

Bạn đang xem: công thức định luật 2 newton

2. Công thức lăm le luật 2 Newton

Theo lăm le luật ii niu-tơn thì: $\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}$ (1)

Trong cơ tớ có: 

 • F: là sự cân đối của lực (tính theo dõi đơn vị chức năng N)

 • m: là lượng của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng kg)

 • a: là tốc độ của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng $m/s^2$)

Từ công thức (1) phía trên, tớ rất có thể lần rời khỏi những lực ứng dụng vô vật: $\vec{F}= m\vec{a}$

Trong tình huống, vật Chịu ứng dụng của không ít lực thì tớ với hiệp lực F được xem bằng: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + … + \vec{F_n}$

Đăng ký ngay lập tức sẽ được những thầy cô ôn luyện và xây cất quãng thời gian học tập tập THPT vững vàng vàng

3. Mở rộng lớn lăm le luật 2 Newton

Từ công thức (1) phía trên, theo dõi lăm le luật II Niu-tơn thì Vector tốc độ luôn luôn nằm trong phía với vector lực: F a

Theo lăm le luật I Niu-tơn: nếu như 1 vật ko Chịu ứng dụng của lực nào là hoặc Chịu ứng dụng của những lực với hiệp lực bởi vì 0 thì vật đang được đứng yên ổn tiếp tục kế tiếp đứng yên ổn và vật đang được vận động tiếp tục kế tiếp vận động trực tiếp đều.

Khối lượng là đại lượng vô phía, đặc thù mang đến nút quán tính chủ quan của những vật.

Giữa trọng lượng và lượng của một vật với côn trùng quan lại hệ: $ \vec{P} = m \vec{g}$

Độ rộng lớn trọng tải là trọng lượng: $P = mg (N)$

Trong cơ tớ có:

 • P: là trọng lượng của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng N)

 • g: là tốc độ rơi tự tại, $g = 9.8 m/s^2$ hoặc $g = 10 m/s^2$ theo dõi đề bài xích quy ước.

 • m: là lượng của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng kg)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp kiến thức và kỹ năng và những cách thức giải từng dạng bài xích luyện vô đề đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

4. Bài luyện rèn luyện lăm le luật 2 Newton

Câu 1: Một vật đang được đứng yên ổn bên trên mặt mày phẳng lì ở ngang thì được truyền một lực F. Sau 10s vật này đạt được véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Bỏ qua quýt yêu tinh sát thân thiện vật và mặt mày phẳng lì, nếu như gữ vẹn toàn vị trí hướng của lực nhưng mà tăng cấp gấp đôi sự cân đối lực F vô vật thì sau 5s véc tơ vận tốc tức thời của vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức: $v_1=v_0+a_1t_1 \rightarrow a_1= \frac{v_1-v_o}{t_1}=\frac{4-0}{10}=0.4 m/s^2$

 • Mà $F_1 = ma_1 = m. 0,4 (N)$

 • Khi tăng lực F gấp hai trở thành $F_2 = 2. F_1 = 0.8m$ → $a_2=\frac{F_2}{m}=0,8mm=0.8m/s^2$

 • Mà $v_2 = v_0 + a_2t_2 = 0 + 0,8. 15 = 12 m/s$

Vậy Lúc không thay đổi vị trí hướng của lực và tăng cấp gấp đôi sự cân đối lực F vô vật thì sau 15s véc tơ vận tốc tức thời của vật là 12 m/s

Câu 2: Một xe hơi với lượng 1.5T đang được vận động với véc tơ vận tốc tức thời v = 54 km/h thì hãm phanh và vận động đủng đỉnh dần dần đều. lõi lực hãm bởi vì 3000N. Tính quãng lối và thời hạn xe cộ chuồn được cho tới Lúc xe cộ dừng lại hoàn toàn lại.

Hướng dẫn giải: 

 • Ta có: $v_0 = 54 km/h = 15 m/s$, Lúc xe cộ dừng lại hoàn toàn lại thì $v = 0 m/s$

 • Chọn chiều dương là chiều vận động, gốc thời hạn là khi chính thức hãm phanh. Định luật II Newton cho biết thêm $\vec{F_h}=m.\vec{a}$

 • Chiều dương $-F_h = ma$ → $a = \frac{-F}{m} = \frac{-3000}{1500} = -2 m/s^2$

 • Áp dụng công thức $v^2 - v_0^2 = 2. a. s$ → $S=\frac{15^2-0^2}{2.2}$ → $s = 56.25 m$

 • Mà $v=v_0+at$ → $S=\frac{v-v_o}{a} = S=\frac{0-15}{2} = 7.5 (s)$

Vậy kể từ thời điểm chính thức hãm phanh, xe cộ dịch rời tăng được một quãng lối lâu năm 56.25 m vô thời hạn 7.5 s rồi dừng lại hoàn toàn lại.

Câu 3: Một vật với lượng 500 g vận động thời gian nhanh dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu 2 m/s. Sau thời hạn 4s, vật dịch rời được quãng lối 24 m. lõi vật luôn luôn Chịu ứng dụng của lực kéo $F_k$ và lực cản $F_c = 0.5 N$. Tính sự cân đối của lực kéo.

Hướng dẫn giải:

 • Chọn chiều dương là chiều vận động của xe

  Xem thêm: các dạng toán cơ bản lớp 2

 • Theo lăm le luật II Niu-tơn thì $\vec{F} + \vec{F_c} = m.a$

 • Chiếu lên chiều dương tớ với $F - F_c = ma$ → $F = yêu tinh + F_c$ (1)

 • Mà $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ → $24=1,4+ \frac{1}{2}a. 4^2$ → $a=2 m/s^2$

 • Thay vô phương trình (1) tớ với F = 0,5. 2 + 0.5 = 1.5 N

Vậy sự cân đối của lực kéo bởi vì 1.5 N

Câu 4: Vật vận động trực tiếp bên trên phần đường AB Chịu ứng dụng của lực \vec{F_1} theo dõi phương ngang và bức tốc kể từ 0 lên 10 m/s vô một khoảng tầm thời hạn là t. Trên phần đường BC tiếp sau, vật Chịu tác dụng của lực F2 theo dõi phương ngang và bức tốc cho tới 15 m/s cũng vô một khoảng tầm thời hạn là t. Tính tỉ số $\frac{F_2}{F_1}$.

Hướng dẫn giải: 

Áp dụng lăm le luật 2 Newton mang đến vật tớ có:

 • Trên phần đường AB: $a_1 = \frac{F_1}{m}$ (1)

 • Trên phần đường BC: $a_2 = \frac{F_2}{m}$ (2)

 • Lấy $\frac{(2)}{(1)}$ tớ được $\frac{F_2}{F_1}=\frac{a_2}{a_1}$ (3)

Mặt không giống tớ có:

 • $a_1= \frac{v_1-v_{o1}}{t}= \frac{10-0}{t}= \frac{10}{t}$

 • $a_2= \frac{v_2-v_{o2}}{t}= \frac{15-10}{t}= \frac{5}{t}$

Thay vô phương trình (3) tớ được:$ \frac{F_2}{F_1}=\frac{\frac{5}{t}}{\frac{10}{t}}=\frac{1}{2}$

Vậy tỉ số thân thiện $\frac{F_2}{F_1}=\frac{1}{2}$

Câu 5: Một vật với lượng 200 g chính thức vận động thời gian nhanh dần dần đều và chuồn được 100 centimet vô thời hạn 5s. lõi lực cản có tính rộng lớn là Fc = 0.02 N.

a) Hãy tính lực kéo $\vec{F_k}$.

b) Sau quãng lối ấy lực kéo cần bởi vì từng nào nhằm vật vận động trực tiếp đều?

Hướng dẫn giải

 • Chọn chiều dương là chiều trả động

 • $m = 200 g  = 0.2 kg; s = 100 centimet = 1 m; t = 5s; v_0 = 0$

c) $F_c = 0.02 N$; $s = v_0 t + 0,5.at^2$ → $a=0.08 (m/s^2)$

$F_k - F_c = ma$ → $F_k = F_c + yêu tinh = 0.036 N$

Vậy lực kéo $F_k = 0.036 N$

d) Để vật vận động trực tiếp đều thì $F_k - F_c = 0$ → $F_k = F_c = 0.02 N$

Vậy lực kéo $F_k$ nhằm vật kế tiếp vận động trực tiếp đều là $F_k = 0.02 N$

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo không tính phí ngay!!

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2022

Qua nội dung bài viết này, VUIHOC khao khát rằng rất có thể canh ty những em nắm rõ kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về lăm le luật II Newton. Để học tập nhiều hơn nữa những kiến thức và kỹ năng Vật lý 10 hao hao Vật lý trung học phổ thông thì những em hãy truy vấn sachxua.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức giờ đây nhé!

>>>Xem thêm: Trọn cỗ lý thuyết và bài xích luyện về lăm le luật I Newton - VUIHOC Vật lý 10

>>>Xem thêm: Nội dung lăm le luật 3 Newton: Nội dung, công thức và bài xích luyện chi tiết