công thức cường độ âm

Trong bài bác lý thuyết sóng âm, tớ tiếp tục phát biểu cụ thể về phần công thức cường độ âm. Trong nội dung bài viết này tớ tiếp tục ôn lại lý thuyết, công thức phần này, và thực hiện thêm thắt bài bác tập luyện nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức.

I. Nhắc lại

1. Cường phỏng âm

Cường phỏng âm: Cường phỏng âm là tích điện của sóng âm truyền qua quýt một đơn vị chức năng diện tích S được đặt điều vuông góc với phương truyền âm.

Bạn đang xem: công thức cường độ âm

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm 1

Trong đó: P: hiệu suất của mối cung cấp âm

R: Khoảng cơ hội kể từ điểm đang được xét tời mối cung cấp âm

Mẫu số của công thức mặt mày vế phải: Diện tích của hình cầu (Khi tiếng động trị rời khỏi thì toàn bộ từng điểm xung quanh mối cung cấp âm tạo ra trở nên mặt phẳng của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng để làm đối chiếu độ mạnh âm I (cường phỏng âm bên trên một điểm nào là đó) với độ mạnh âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nấc độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm bên trên 2 điểm

Gọi nấc độ mạnh âm bên trên A là LA, nấc độ mạnh âm bên trên B là LB

Lý thuyết sóng âm 6

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm ứng so với tiếng động đem độ mạnh 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh là từng nào biết âm đem nấc độ mạnh âm là trăng tròn dB?

Giải:

Gọi độ mạnh âm là I

Ta đem L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh bởi vì 100

3. Một khuôn mẫu loa đem hiệu suất 1W khi cởi không còn hiệu suất. Cường phỏng âm bên trên điểm cơ hội khuôn mẫu loa 4 m là?

Giải: Cường phỏng âm: I=P/(r^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm trị sóng cầu vô không khí. Cho rằng không tồn tại sự hít vào hoặc hành động tự nhiên âm. Nếu một điểm cơ hội mối cung cấp âm 1 m đem nấc độ mạnh âm là 70 dB thì bên trên điểm cơ hội mối cung cấp âm 5 m đem nấc độ mạnh âm bởi vì bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm bên trên một điểm vô không khí được xác lập bởi vì công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(IoR^2)

Theo bài bác rời khỏi tớ có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

Xem thêm: chuyện bốn mùa lớp 2

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nấc độ mạnh âm cần thiết thăm dò bởi vì 56 dB

5. Một cái loa trị rời khỏi tiếng động đẳng phía vô không khí. tường độ mạnh âm bên trên điểm cơ hội loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm hiệu suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một mối cung cấp âm phát sinh độ mạnh âm bên trên A và B thứu tự là IAIB. Mối contact thân thiết nấc độ mạnh âm bên trên A và B là?

Giải: Trong phần lý thuyết tớ tiếp tục triệu chứng minh

LaLb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một mối cung cấp đặt điều bên trên O vô môi trường thiên nhiên đẳng phía. Hai điểm A và B vô môi trường thiên nhiên tạo ra với O trở nên một tam giác đều. Mức độ mạnh bên trên A và B đều bởi vì 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn số 1 đạt được bên trên một điểm bên trên đoạn AB bởi vì bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Trên đoạn AB, nấc độ mạnh âm đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên H

Trong tam giác đều OAB, tớ có:

Công thức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm bên trên H:

Công thức độ mạnh âm

Một mối cung cấp âm đẳng phía trị rời khỏi kể từ O. Gọi M và N là nhị điểm phía trên và một phương truyền và ở và một phía đối với O. Mức độ mạnh âm bên trên M là 40 dB, bên trên N là trăng tròn dB. Tính nấc độ mạnh âm bên trên M lúc để mối cung cấp âm bên trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên ko hít vào âm.

Giải:

Ta có:

Công thức độ mạnh âm

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN cơ hội MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm bên trên M lúc để mối cung cấp âm bên trên I:

Công thức độ mạnh âm

8. Trong môi trường thiên nhiên đẳng phía và ko hít vào âm, đem 3 điểm trực tiếp sản phẩm theo đòi trật tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. Khi đặt điều bên trên A một mối cung cấp âm trị rời khỏi hiệu suất P.. thì nấc độ mạnh âm bên trên B là 100 dB. Bỏ mối cung cấp âm bên trên A, đặt điều bên trên B một mối cung cấp trị âm hiệu suất 2P thì nấc độ mạnh âm bên trên A và C bởi vì bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Một điểm M cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng d đem độ mạnh âm I, mang đến mối cung cấp âm dịch đem xa vời điểm M một quãng 50 m thì độ mạnh âm hạn chế 9 đợt. Khoảng cơ hội d lúc đầu bởi vì bao nhiêu?

Giải:

Xem thêm: định luật bảo toàn động lượng

Công thức độ mạnh âm

Xem thêm:

Tóm tắt công thức sóng âm tương đối đầy đủ và bài bác tập luyện đem đáp án