cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một vật hoạt động trực tiếp kh

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng lối AB, vật cút nửa quãng lối đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng lối sau vật cút với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc khoảng bên trên cả quãng lối  là:

  Bạn đang xem: cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Trong những loại thị tại đây, loại thị nào là với dạng của vật chuyển

  Trong những loại thị tại đây, loại thị nào là với dạng của vật hoạt động thẳng  đều?

 •  Một xe pháo hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe pháo chạy

   Một xe pháo hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 40km/h. Vận tốc khoảng của xe pháo vô trong cả thời hạn chạy là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật với toạ chừng x = 5 m. Phương trình toạ chừng của vật là

 • Toạ chừng ban sơ của vật là xo  = 10m.

  Trên hình là loại thị tọa độ-thời gian lận của một vật gửi động

  thẳng.

  Xem thêm: vật lý 10 chương trình mới

  Cho biết Tóm lại nào là sau đó là sai?

 •  Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox với dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo tự giờ).Chất điểm cơ bắt nguồn từ điểm nào là và hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời tự bao nhiêu  ?

 • Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp với dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp với dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận nào là tại đây đúng

 • Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 20km/h. Vận tốc khoảng của ngừơi cút xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Xem thêm: công của lực điện không phụ thuộc vào

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng lối lâu năm 40m.  Nửa  quãng lối đầu vật cút không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng lối sau vật cút không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc chừng khoảng bên trên cả quãng lối là:

 • Một xe pháo hoạt động trực tiếp khô

  Một xe pháo hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều với véc tơ vận tốc tức thời khoảng là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc khoảng của xe pháo bên trên cả phần đường là :