chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào

Câu hỏi:

10/05/2020 80,956

Bạn đang xem: chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào

A. Viết lịch trình vì chưng ngữ điệu lập trình

B. Dịch lịch trình trở nên ngữ điệu máy

C. Viết lịch trình vì chưng ngữ điệu thiết kế rồi dịch lịch trình trở nên ngữ điệu máy

Đáp án chủ yếu xác

D. Viết lịch trình trong giấy tờ rồi gõ vô máy tính

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chương trình PC được tạo nên gồm:

   + Cách 1: Viết lịch trình vì chưng ngữ điệu lập trình

   + Cách 2: Dịch lịch trình trở nên ngữ điệu máy

   Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chương trình dịch sử dụng để:

A. Dịch kể từ ngữ điệu thiết kế thanh lịch ngữ điệu máy

B. Dịch kể từ ngữ điệu thiết kế thanh lịch ngữ điệu tự động nhiên

C. Dịch kể từ ngữ điệu máy thanh lịch ngữ điệu lập trình

D. Dịch kể từ ngữ điệu máy thanh lịch ngữ điệu tự động nhiên

Câu 2:

Ngôn ngữ được dùng nhằm ghi chép lịch trình là:

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ máy

C. Ngôn ngữ tự động nhiên

D. Ngôn ngữ giờ Việt

Câu 3:

Xem thêm: công thức tính thể tích khối tròn xoay

Tại sao cần thiết ghi chép chương trình?

A. Viết lịch trình gom con cái người

B. Điều khiển máy tính

C. Một cơ hội giản dị và đơn giản và hiệu suất cao hơn

D. Cả A, B và C

Câu 4:

Con người hướng dẫn mang đến PC tiến hành việc làm như vậy nào?

A. Thông qua loa một kể từ khóa

B. Thông qua loa những tên

C. Thông qua loa những lệnh

D. Thông qua loa một hằng

Câu 5:

Theo em hiểu ghi chép lịch trình là :

A. Tạo rời khỏi những câu mệnh lệnh được bố trí theo đòi một trình tự động nào là đó

B. Viết rời khỏi một quãng văn phiên bản được bố trí theo đòi chương trình

C. Viết rời khỏi những câu mệnh lệnh tuy nhiên em đã và đang được học

D. Tạo rời khỏi những câu mệnh lệnh nhằm điều khiển và tinh chỉnh Robot

Câu 6:

Ngôn ngữ lập máy là:

A. Ngôn ngữ dùng làm ghi chép một lịch trình máy tính

B. Ngôn ngữ dùng làm ghi chép những lịch trình máy tính

C. Các câu mệnh lệnh được tạo nên kể từ nhì số 1 và 0

D. Chương trình dịch

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim