chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

Câu hỏi:

11/08/2019 38,052

Bạn đang xem: chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

A. Giữa loại vật tạo ra với loại vật hấp phụ và loại vật phân giải

B. Dinh dưỡng

Đáp án chủ yếu xác

C. Động vật ăn thịt và con cái mồi

D. Giữa thực vật với động vật

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh vật nào là sau đây được gọi là loại vật sản xuất?

A. Con chuột

B. Vi khuẩn

C. Trùng giày

D. Cây lúa

Câu 2:

Trong một chuỗi thực phẩm, group loại vật nào là sở hữu sinh khối rộng lớn nhất?

A. Động vật ăn thực vật

B. Thực vật

C. Động vật ăn động vật

D. Sinh vật phân giải

Câu 3:

Mối mối quan hệ ý nghĩa cần thiết nhất so với sự tạo hình chuỗi thực phẩm và lưới thực phẩm nhập hệ sinh thái xanh là?

A. Quan hệ cạnh tranh

Xem thêm: cách viết bản tự kiểm điểm

B. Quan hệ đối kháng

C. Quan hệ vật ăn thịt – con cái mồi

D. Quan hệ phù hợp tác

Câu 4:

Có những dạng tháp sinh thái xanh nào?

A. Tháp con số và tháp sinh khối

B. Tháp sinh khối và tháp năng lượng

C. Tháp tích điện và tháp số lượng

D. Tháp con số, tháp sinh khối và tháp năng lượng

Câu 5:

Câu nào là sau đó là sai?

A. Trong lưới thực phẩm, một loại loại vật hoàn toàn có thể nhập cuộc nhiều nhập chuỗi thức ăn

B. Trong chuỗi thực phẩm được mở màn vì thế thực vật thì loại vật thì loại vật tạo ra sở hữu sinh khối rộng lớn nhất

C. Quần xã loại vật có tính nhiều mẫu mã càng tốt thì lưới thực phẩm nhập quần xã càng phức tạp

D. Các quần xã cứng cáp sở hữu lưới thực phẩm giản dị rộng lớn đối với quần xã trẻ em hoặc suy thoái

Câu 6:

Giả sử sở hữu 5 sinh vật: cỏ, rắn, châu chấu, vi trùng và gà. Theo quan hệ đủ chất thì trật tự động nào là sau đó là chính muốn tạo trở thành 1 chuỗi thức ăn?

A. Cỏ → châu chấu → rắn → gà → vi khuẩn

B. Cỏ → vi trùng → châu chấu → gà → rắn

C. Cỏ → châu chấu → gà → rắn → vi khuẩn

Xem thêm: chức năng của thị trường

D. Cỏ → rắn → gà → châu chấu → vi khuẩn