chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/09/2019 152,688

Bạn đang xem: chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào

A. lực cản của môi trường xung quanh.

C. ĐK kích ứng lúc đầu mang lại con cái nhấp lên xuống xấp xỉ.

D. khối lượng của vật và chừng cứng của lốc xoáy.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

+ Chu kì xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy tùy thuộc vào lượng của vật và chừng cứng  của lốc xoáy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không đúng:

A. Tần số của xấp xỉ chống bức bởi tần số của lực chống bức.

B. Tần số của xấp xỉ chống bức luôn luôn bởi tần số xấp xỉ riêng biệt.

C. Chu kì của xấp xỉ chống bức hoàn toàn có thể ko bởi chu kì của xấp xỉ riêng biệt.

D. Chu kì của xấp xỉ chống bức bởi chu kì của lực chống bức.

Câu 2:

Lực kéo về nhập xấp xỉ điều hòa

A. chuyển đổi bám theo thời hạn, nằm trong trộn với véc tơ vận tốc tức thời.

B. biến thay đổi bám theo thời hạn, ngược trộn với véc tơ vận tốc tức thời.

C. chuyển đổi bám theo thời hạn, ngược trộn với li chừng.

D. khi qua chuyện địa điểm thăng bằng có tính rộng lớn cực to.

Câu 3:

Tại điểm với tốc độ trọng ngôi trường g, một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng đang được xấp xỉ điều tiết. sành bên trên địa điểm thăng bằng của vật thì chừng dãn của lốc xoáy là Δl0. Chu kì xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống này là

Xem thêm: khi mở một báo cáo nó được hiển thị dưới dạng nào

Câu 4:

Trong tình huống nào là tại đây, sự tắt dần dần thời gian nhanh của xấp xỉ là với lợi

A. Quả nhấp lên xuống đồng hồ thời trang.

B. con cái nhấp lên xuống đơn nhập chống thực nghiệm.

C. Khung xe pháo xế hộp sau khoản thời gian trải qua địa điểm không phẳng.

D. Con nhấp lên xuống lốc xoáy nhập chống thực nghiệm.

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l, vật với trọng lượng là 2 N, Lúc vật trải qua địa điểm với véc tơ vận tốc tức thời cực to thì trương lực của chão bởi 4 N. Sau thời hạn 0,25T tiếp theo sau (với T là chu kì xấp xỉ của con cái lắc) trương lực của chão có mức giá trị bằng

A. 0,5 N.

B. 2,0 N.

C. 2,5 N.

D. 1,0 N.

Câu 6:

Chọn đáp án sai khi nói tới xấp xỉ cơ điều tiết với biên chừng A.

A. Khi vật lên đường từ vựng trí thăng bằng rời khỏi biên thì chiều của véc tơ vận tốc tức thời ngược với chiều của tốc độ.

B. Khi vật lên đường từ vựng trí thăng bằng rời khỏi biên thì kích cỡ của tốc độ tăng.

C. Quãng lối vật lên đường được nhập 1 phần tư chu kì xấp xỉ là A.

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

D. Khi vật lên đường kể từ biên về địa điểm thăng bằng thì chiều của véc tơ vận tốc tức thời cùng theo với chiều của tốc độ.