chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn loại tài liệu này mang đến ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

  Bạn đang xem: chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

  • A. AutoNumber
  • B. Yes/No
  • C. Number
  • D. Currency

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn loại dữ liệu Number mang đến ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

Mã câu hỏi: 2661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, ham muốn thao tác với đối tượng người tiêu dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để cởi một bảng ở chính sách design, tao lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu này mang đến ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử tuột CSDL đang được thao tác, sẽ tạo cấu hình bảng nhập chính sách design, thao tác tiến hành mệnh lệnh này tại đây l
 • Cửa tuột cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo ra cấu hình bảng, ham muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới mẻ bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng mặt hàng của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đích thị trong những tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, ham muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường ham muốn hướng đẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác với cấu hình bảng, ham muốn lưu cấu hình nhập đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi với 1 trong mỗi thao tác này sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA