cho sơ đồ chuyển hóa sau

Câu hỏi:

14/03/2020 4,603

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa sau

Cho sơ trang bị đem hóa sau:

(a) C3H4O2+NaOHX+Y 

(b) X + H2SO4 (loãng) Z + T

(c) Z + hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) E + Ag + NH4NO3.

(d) Y + hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) F + Ag + NH4NO3.

Chất E và hóa học F bám theo trật tự là

C. (NH4)2CO3 và CH3COONH4

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amino axit X có một group amino và một group cacboxyl. Cho m gam X ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với NaOH, nhận được 8,88 gam muối bột. Mặt không giống, cho tới m gam X ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với HCl, nhận được 10,04 gam muối bột. Công thức của X là

A. H2N-C2H4-COOH

B. H2N-C3H4-COOH

C. H2N-C3H6-COOH

D. H2N-CH2-COOH

Câu 2:

Cho mặt hàng bao gồm những chất: (1) anlyl axetat, (2) metyl acrylat, (3) phenyl axetat, (4) etyl fomat, (5) vinyl axetat, (6) tripanmitin. Số hóa học vô mặt hàng khi thủy phân vô hỗn hợp NaOH (dư), đun lạnh lẽo, sinh rời khỏi ancol là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong một thành phần tetrapeptit mạch hở với 4 links peptit.

(b) Dung dịch lysin thực hiện xanh rì quỳ tím.

(c) Anilin ứng dụng với nước brom tạo nên trở nên kết tủa Trắng.

(d) Peptit Gly-Ala với phản xạ color biure với Cu(OH)2.

(e) Thủy phân trọn vẹn protein giản dị và đơn giản nhận được những α-aminoaxit.

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

(f) Các thích hợp hóa học peptit xoàng xĩnh bền vô môi trường xung quanh bazơ tuy nhiên bển vô môi trường xung quanh axit.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Peptit X với công thức kết cấu là H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Kí hiệu của X là Ala-Ala-Gly

B. X nằm trong loại tripeptit và với phản xạ color biure

C. Cho X ứng dụng với hỗn hợp NaOH loãng nhận được tía loại muối bột hữu cơ

D. Thủy phân ko trọn vẹn X, nhận được Ala-Gly

Câu 5:

Cho sơ trang bị đem hóa:

Các hóa học X và T theo lần lượt là

A. FeO; hỗn hợp NaNO3

B. Fe2O3; hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO; hỗn hợp AgNO3

D. Fe2O3; hỗn hợp AgNO3

Câu 6:

Sục CO2 vô hỗn hợp a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH. Kết trái ngược tớ được Sục CO2 vào hỗn hợp a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH. Kết trái ngược tớ đượ đồ thị sau

Giá trị của a là:

A. 0,15

B. 0,1

C. 0,2

Xem thêm: công thức tam giác đều

D. 0,25