cho sơ đồ chuyển hóa

Câu hỏi:

29/08/2020 867

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa

Cho sơ đồ gia dụng gửi hóa:

A dd NaOH, t°, NH3,H2O B H2SO4, Na2SO3 C  

CH3CH(NH3HSO4)COOC2H5

Chất A là :

A. CH3CH(NH2)COONH4

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Vì A phản xạ với NaOH sinh đi ra NH3 và H2O → loại C và D

Vì thành phầm sau cuối thu được CH3CH(NH3HSO4)COOC2H5

→ A chứa chấp 2 vẹn toàn tử N (1 group NH2 và 1 group của muối hạt amoni)

→ A là : CH3CH(NH2)COONH4

B : CH3CH(NH2)COONa

C : CH3CH(NH3HSO4)COOH

Đáp án nên chọn là: A

Chú ý

+ Chọn sai đáp án D vì như thế ko nhằm ý A phản xạ với NaOH thu được NH3

+ Chọn sai đáp án B vì như thế ko nhằm ý thành phầm sau cuối chứa chấp N

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho valin theo thứ tự tính năng với những hóa học sau: Br2, CH3OH/HCl, NaOH, CH3COOH, valin, HCl, Na, NaCl, HNO2. Số phản xạ xẩy ra là:

A. 5

B. 6

 C. 8

D. 7

Câu 2:

Glyxin tính năng với ancol etylic ở sức nóng phỏng phù hợp chiếm được hóa học sở hữu CTPT là

A. 

B. C4H11O2N.

C. C4­H9O2N.

D. C3H7O2N.

Câu 3:

Khi trùng dừng alanin tao chiếm được loại polime sở hữu công thức là

A. (NHCH2CO)n.    

Xem thêm: văn tả công viên lớp 5

B. (NH[CH2]2CO)n.

C. (NHCHCOOHCH2)n. 

D. (NHCH(CH3)CO)n.

Câu 4:

Phát biểu chính là

A. Amino axit là những hóa học lỏng và tan chất lượng nội địa và sở hữu vị ngọt

B. Amino axit là hợp ý hóa học cơ học thuần chức, phân tử chứa chấp mặt khác group amino và group cacboxyl.

C. Trong hỗn hợp glixin hầu hết tồn bên trên ở dạng phân tử

D. Hợp chất H2NCH2COOH3NCH3 chủ yếu hèn là muối hạt của glyxin với metyl amin

Câu 5:

Alanin tính năng với ancol etylic ở sức nóng phỏng phù hợp chiếm được hóa học sở hữu CTPT là

A. C5H11O3N.

B. C5H11O2N.

C. C4­H9O2N.

D. C3H7O2N. 

Câu 6:

Glyxin ko tính năng với

A. H2SO4 loãng.

B. HNO2.

C. C2H5OH.

D. NaCl.

Câu 7:

Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 1,12 lít N2 (đktc); 13,2 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết tỉ khối của A so sánh với H2 là 44,5. CTCT của A là

A. H2NCH2COOCH3.

B. H2NCH2CH2COOCH3

C. CH3CH(NH2)COOCH3 

Xem thêm: trường sa thuộc tỉnh nào

D. CH2CH=C(NH2)COOCH3