cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Cho hàm số f(x). Tìm a nhằm hàm số nó = f(x) liên tiếp bên trên ℝ

1.2k 16/06/2023

Thực hành 4 trang 83 Toán 11 Tập 1: Cho hàm số f(x) = Thực hành 4 trang 83 Toán 11 Tập 1 Chân trời phát minh | Giải Toán 11. Tìm a nhằm hàm số nó = f(x) liên tiếp bên trên ℝ.

Bạn đang xem: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Trả tiếng

+) Với x ≠ 0 thì f(x) = x22xx liên tục bên trên (– ∞; 0) và (0; + ∞).

+) Với x = 0 thì

Ta có: limx0fx=limx0x22xx=limx0xx2x=limx0x2=2 và f(0) = a.

Để nó = f(x) liên tiếp bên trên ℝ thì f(x) cần liên tiếp bên trên x = 0 vì thế a = – 2.

Xem tăng những bài xích giải SGK Toán 11 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Xem thêm: cảm nhận nhân vật bé thu

Bài 1: Giới hạn của mặt hàng số

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 3: Hàm số liên tục

Xem thêm: cơ quan phân tích thị giác

Bài tập luyện cuối chương 3

Bài 1: Điểm, đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng lặng nhập ko gian

Bài 2: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song