cho đoạn chương trình sau

Câu hỏi:

29/06/2020 24,934

Cho đoạn công tác sau:

Bạn đang xem: cho đoạn chương trình sau

i:=1; tong:=0;

While i <= 5 do

Begin

tong:= tong + i;

i:= i + 1;

End;

Sau đoạn công tác bên trên em hãy cho thấy thay đổi “tong” có mức giá trị bởi vì bao nhiêu?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh này tại đây được ghi chép đúng?

A. for i := 10 to lớn 1 tự writeln(‘A’);

B. for i := 1.5 to lớn 5.5 tự writeln(‘A’);

C. for i := 1 to lớn 100 tự writeln(‘A’);

D. for i := 1 to lớn 10; tự writeln(‘A’);

Câu 2:

Trong câu mệnh lệnh khai báo thay đổi mảng, tuyên bố này tại đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên;

B. Chỉ số đầu nhỏ rộng lớn chỉ số cuối;

C. Kiểu tài liệu hoàn toàn có thể là integer hoặc real;

D. Cả tía ý trên;

Câu 3:

Trong câu mệnh lệnh lặp: for n:= 1 to lớn 10 tự begin ... end;

Câu mệnh lệnh ghép được tiến hành từng nào lần?

A. 10 lần;

B. 5 lần;

C. Không phiên nào;

Xem thêm: trắc nghiệm địa 11 bài trung quốc

D. 1 phiên.

Câu 4:

Giả sử thay đổi mảng A đem 5 thành phần và độ quý hiếm của những thành phần theo lần lượt là 1 trong những, 4, 7, 2, 6. Khi tiến hành câu mệnh lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 to lớn 5 tự tb := tb + A[i];

Giá trị của thay đổi tb là bao nhiêu?

A. 20;

B. 18;

C. 21;

D. 22;

Câu 5:

Cho đoạn công tác Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong<= 10 do

tong:=tong+1;

Sau khi đoạn công tác bên trên được tiến hành, độ quý hiếm của tổng bởi vì bao nhiêu:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 6:

Khi lý giải những bộ phận nhập câu mệnh lệnh lặp, tuyên bố này tại đây đúng?

A. For, to lớn, tự là những kể từ khóa, thay đổi kiểm điểm là thay đổi loại số vẹn toàn hoặc số thực.

B. Giá trị đầu và độ quý hiếm cuối là những độ quý hiếm vẹn toàn hoặc độ quý hiếm thực.

C. Câu mệnh lệnh lặp tiếp tục tiến hành câu mệnh lệnh rất nhiều lần, từng phiên là một trong vòng lặp. Số phiên lặp là biết trước và bởi vì độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1.

Xem thêm: mùa xuân nho nhỏ soạn

D. Cả tía ý bên trên.