chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

Câu hỏi:

21/08/2019 78,563

Bạn đang xem: chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

A. nhà nước Anh thống trị thẳng bấm Độ

Đáp án chủ yếu xác

B. Cai trị trải qua máy bộ cơ quan ban ngành phiên bản xứ

C. Dựng nên chính phủ nước nhà và quân group tay sai.

D. Để cho tới dân chúng bấm Độ hưởng trọn quy định tự động trị.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Chính phủ Anh tóm quyền thống trị thẳng bấm Độ, ngày 1/1/1877, Nữ Hoàng Anh tuyên tía mặt khác là Nữ Hoàng bấm Độ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuối năm 1885, chủ yếu đảng thứ nhất của giai cấp cho tư sản bấm Độ được xây dựng với tên thường gọi là

A. Đảng Quốc đại

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng 

D. Đảng Cộng hòa

Câu 2:

Điểm như thể nhau cơ phiên bản nhập quyết sách thống trị của thực dân Anh ở bấm Độ và của thực dân Pháp ở VN cuối thế kỉ XIX là

A. đều tiến hành quyết sách dạy dỗ yêu cầu đáp ứng việc làm khai thác

B. đều tiến hành cơ chế thống trị trực trị (cai trị trực tiếp) phân tách nhằm trị

C. góp vốn đầu tư trở nên tân tiến những ngành công nghiệp nặng trĩu ở nằm trong địa

D. tiến hành cơ chế thống trị loại gián tiếp trải qua máy bộ cơ quan ban ngành tay sai

Câu 3:

Từ thân ái thế kỉ XIX, thực dân Anh coi bấm Độ là

A. nằm trong địa cần thiết nhất

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

B. đối tác chiến lược chiến lược

C. quân thù nguy nan nhất

D. chỗ tựa tin tưởng nhất

Câu 4:

Phương pháp đấu giành giật hầu hết của Đảng Quốc đại trong mỗi năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là phương pháp

A. tuyên truyền, chuyển động dân chúng dùng đấm đá bạo lực cơ hội mạng

B. hiền hòa, đề nghị chính phủ nước nhà thực dân tổ chức cải cách

C. đảo chính, lật ụp cơ quan ban ngành thực dân Anh ở bấm Độ

D. liên minh với chính phủ nước nhà thực dân nhằm đàn áp quần chúng

Câu 5:

Nội dung này phản ánh chính tình hình bấm Độ thân ái thế kỉ XIX?

A.Thực dân Anh hoàn thành xong việc xâm lăng và bịa đặt ách thống trị ở bấm Độ

B. Anh và Pháp hợp tác nhau nằm trong cai trị bấm Độ

C. Chế phỏng phong loài kiến ở bấm Độ sụp ụp trả toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp nhập bấm Độ

Câu 6:

Sự xây dựng Đảng Quốc đại ý nghĩa gì?

A. Đánh vệt giai cấp cho tư sản bấm Độ đang được bước lên vũ đài chủ yếu trị

B. Chế phỏng thống trị của thực dân Anh ở bấm Độ suy yếu

C. Giai cấp cho tư sản bấm Độ vững mạnh kinh tế tài chính mạnh

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

D. Giai cấp cho người công nhân bấm Độ đang được bước lên vũ đài chủ yếu trị