chiều cao tam giác đều

Các các bạn đang được cần thiết nên tính đàng cao tam giác đều, nhưng mà chúng ta lại ko lưu giữ công thức và cơ hội tính đàng cao tam giác đều. Vậy mời mọc chúng ta hãy nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết bên dưới trên đây để tìm hiểu công thức và phương pháp tính đàng cao tam giác đều.

Cách tính đàng cao tam giác đều

Bạn đang xem: chiều cao tam giác đều

Dưới đó là cơ hội tính đàng cao nhập tam giác đều, mời mọc chúng ta nằm trong theo đòi dõi.

Tam giác đều là gì?

Trong hình học tập, tam giác đều là tam giác đem thân phụ cạnh vị nhau hoặc tương tự thân phụ góc đều bằng nhau, và vị 60°. Nó là 1 nhiều giác đều với số cạnh vị 3.

Đường cao nhập tam giác đều?

Đường cao của tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ 1 đỉnh cho tới cạnh đối lập. Cạnh đối lập này được gọi là lòng ứng với đàng cao. Độ nhiều năm của đàng cao là khoảng cách thân thiện đỉnh và lòng. Mỗi tam giác đem 3 đàng cao.

Đường cao nhập tam giác đều đó là đàng trung trực phân tách cạnh đối lập trở thành 2 phần vị nhau. Một đàng cao nhập tam giác đều phân tách tam giác đều trở thành 2 tam giác vuông đều bằng nhau.

Cách tính đàng cao tam giác đều

Giả sử tam giác đều ABC có tính nhiều năm cạnh vị a như hình vẽ

Xem thêm: what is the main idea of the passage

Tam giác đều ABC có tính nhiều năm cạnh vị a

Công thức tính đàng cao tam giác đều Công thức tính đàng cao h nhập tam giác đều phải có chừng nhiều năm cạnh a là: \(h = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Trong đó: h là đàng cao tam giác đều; a là chiều nhiều năm cạnh tam giác đều.

Chứng minh công thức

Theo đặc điểm tam giác đều thì đàng cao nhập tam giác đều đó là đàng trung tuyến vì như thế vậy \(BH = HC = \frac{a}{2}\)

Để tính đàng cao nhập tam giác đều chúng ta vận dụng quyết định lý Pytago nhập tam giác vuông ABH: \(A{B^2} = A{H^2} + B{H^2}\)

\( \Rightarrow A{H^2} = A{B^2} - B{H^2}\)

Xem thêm: bài tập câu điều kiện loại 2

Hay \({h^2} = {a^2} - {\left( {\frac{a}{2}} \right)^2} = {a^2} - \frac{{{a^2}}}{4} = \frac{{4{a^2} - {a^2}}}{4} = \frac{{3{a^2}}}{4}\)

\( \Rightarrow h = \sqrt {\frac{{3{a^2}}}{4}} = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Như vậy nội dung bài viết vẫn share cho tới chúng ta phương pháp tính đàng cao nhập tam giác đều, chúng ta chỉ việc dùng quyết định lý Pytago là hoàn toàn có thể dễ dàng dàng tính được đàng cao. Hi vọng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ mang lại chúng ta dễ nắm bắt và dễ dàng ghi lưu giữ phương pháp tính đàng cao tam giác đều. Chúc chúng ta trở thành công!