chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Câu hỏi:

18/06/2019 121,367

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

B. chân ko.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ sánh với chân không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo toan luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi phẳng lặng.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào lượt thì góc khúc xạ tăng từng ấy lượt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ không gian nhập môi trường thiên nhiên với phân tách suất n, sao cho tới tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem bám theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng nhập không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài không gian với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ranh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ranh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc bởi.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước bởi 4/3, của benzen bởi 1,5, của thủy tinh ranh flin là một,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh ranh flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh ranh flin.

Xem thêm: sách tin học lớp 3

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh ranh flin.