chất phản ứng được với dung dịch h2 so4 tạo ra kết tủa là

Câu hỏi:

18/06/2019 86,637

Bạn đang xem: chất phản ứng được với dung dịch h2 so4 tạo ra kết tủa là

A. BaCl2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

BaCl+ H2SO4  → BaSO4 + 2HCl

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ hỗn hợp NH3 đến dư vô hỗn hợp AlCl3 thì với hiện tượng kỳ lạ này tại đây ?

A. Dung dịch vẫn vô suốt

B. Xuất hiện tại kết tủa keo dán, kết tủa tăng cho tới cực lớn rồi tan dần dần cho tới hết

C. Xuất hiện tại kết tủa và kết tủa này ko tan

D. Xuất hiện tại kết tủa và với khí ko mùi hương bay ra

Câu 2:

Khi cho tới hỗn hợp Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy có:

A. bọt khí và kết tủa trắng

B. bọt khí cất cánh ra

C. kết tủa white xuất hiện

D. kết tủa white tiếp sau đó kết tủa tan dần

Câu 3:

Cho hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy

A. Có kết tủa white và bọt khí

B. Không với hiện tượng kỳ lạ gì

Xem thêm: tính độ dài đoạn thẳng

C. Có kết tủa trắng

D. Có lớp bọt do khí tạo ra bay ra

Câu 4:

Canxi cacbonat (CaCO3) phản xạ được với dung dịch

A. KNO3.

B. HCl.

C. NaNO3.

D. KCl.

Câu 5:

Cho những nguyên vẹn tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy bao gồm những thành phần được bố trí theo hướng hạn chế dần dần nửa đường kính nguyên vẹn tử kể từ ngược thanh lịch cần là:

A. N, Si, Mg, K.

B. Mg, K, Si, N.

C. K, Mg, N, Si.

D. K, Mg, Si, N.

Câu 6:

Chất phản xạ được với hỗn hợp NaOH tạo ra kết tủa là:

A. KNO3

B. FeCl3

C. BaCl2

Xem thêm: chủ thể trữ tình là gì

D. K2SO4